Kontrowersje na ogniwie paliwowym


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Publikacja Francusko-brytyjska zaprzecza amerykańskich prac opublikowanych w 2003, w których takie przejście będzie stwarzać zagrożenie dla warstwy ozonowej w stratosferze.

Na dojrzałości kilku dekad, wyczerpywanie się paliw kopalnych, takich jak ich wpływu na klimat, powinny zmusić producentów do znalezienia alternatywnych energii do ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego.

Wodór przez ogniwa paliwowego - który produkuje energię elektryczną i wodę z wodoru i tlenu - jest alternatywa, wokół którego najszerszy konsensus został utworzony.Jednak wpływ na klimat gospodarki opartej na tym alternatywnych źródeł energii jest nadal dyskutowane.

Według francusko-brytyjskiego badania opublikowanego niedawno przez Geophysical Research Letters, taka "gospodarka wodorowa" miałaby niewielki wpływ na chemiczną równowagę atmosfery ziemskiej. Chociaż nie są one sprzeczne z konsensusem, który pojawił się wokół wodoru jako alternatywy energetycznej dla ropy naftowej, wyniki te są sprzeczne z pracą wykonywaną wcześniej przez amerykańskich naukowców (Le Monde du 16 juin 2003).

W czerwcu 2003, czasopiśmie Science opublikował wyniki symulacji przeprowadzonych przez naukowców z Jet Propulsion Laboratory i California Institute of Technology, w której zastąpienie paliw kopalnych wodorem znacząco pogorszyć warstwę stratosferyczny ozon.

Zasada działania ogniwa nie jest kwestionowana. Ale biorąc pod uwagę niedoskonałości technologii produkcji i dostawy lekkie gazy, autorzy studium zakłada utratę 10% do 20% wodoru stosowanego w miejsce paliw kopalnych. Ilości wodoru i uwalniane do atmosfery stanowiłaby między 60 i 120 mln ton.

Autorzy pracy opublikowanej przez Science, takie wkłady nie zakłócić równowagę chemiczną w górnych warstwach atmosfery, co przyczynia się do wzrostu stężenia pary wodnej w stratosferze i chłodzenia wyższe rejony ziemskiego nieba , Stąd reakcje transformacji nieaktywnych bromowanych i chlorowanych związków, cząsteczek szkodliwych dla ozonu.

Opublikowanie tej pracy spowodował kontrowersje. The Science Journal opublikował w październiku 2003, kilku korespondencja naukowa dzwoniąc pod uwagę wyniki tej symulacji z ostrożnością i krytykując hipotezy o szybkości przecieku pomiędzy 10 20% i%.

Źródło: BBC, maj 2004

Lire la suite

Czytaj stosunku pracy: cliquez ici


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *