kompostowania przemysłowego


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

kompostowania przemysłowego

Słowa kluczowe: recykling, kompost, kompostowanie, odpady zielone, ekologiczne recyklingu odpadów.

Francja produkuje rocznie prawie 600 milionów ton odpadów w tym ponad 400 są odpady organiczne. W tym ostatnim przypadku, kompostowanie jest ścieżka Proces w silnym rozwoju, preferowane przez obecnego kontekstu prawnego i socjologicznym.Inną zaletą tego procesu przystosowuje się do objętości poddawanego obróbce. To sprawia, że ​​można przetwarzać bardzo duże ilości lub niższy o wdrożeniu bardziej lub mniej zaawansowaną technologię. Niezależnie od tego, komunalnych, rolniczych lub z przemysłu spożywczego, podwójny kontekst regulacyjny i socjologicznym pomaga promować leczenie kompostowania: obowiązek zmniejszenia 65% ilości odpadów składowanych, rosnącą niechęcią rolnych rolniczego wykorzystania osadów ściekowych i nakłada na wytwórców odpadów w celu zmniejszenia ich ładunek azotu lub zamieniając je na wywóz produktów z "strefy nadwyżek strukturalnych".

Która praca dla których cele?

W obliczu rosnącego zapotrzebowania społecznego dla tej metody leczenia odpadów, celem badań prowadzonych w Cemagref jest optymalizacja procesów kompostowania z punktu widzenia ich parametrów technicznych, jak ich oddziaływania na środowisko. Emisje gazowe, lub związki zapach gazów cieplarnianych, takich jak metan, dwutlenek węgla i tlenek azotu, na przykład, powodując znaczny wpływ na środowisko.

Znać procesy rządzące losami azotu podczas kompostowania ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia emisji. Badania przeprowadzone na Cemagref na kompostowanie więc mają wiele celów, do których należą globalne leczenie modelowania poprzez kompostowanie, diagnostyce i kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych, rozwój nowych procesów, nabycie narzędzi eksperymentalnych kompostowanie symulację leczenia, monitorowania metodologiczna tych zabiegów, narzędzie do klasyfikowania biodegradacji odpadów organicznych i poziomem stabilizacji.Ocenić "kompostowalnego" odpady

"Receptura" mieszaniny odpadów należy traktować (lub jego obróbka wstępna) oraz proces i warunki przetwarzania są główne parametry uczestniczące w kompostowania. Parametry te wprowadzają w sztuce różnych procesów: procesy biologiczne związane z charakterem odpadów, ciepła i wymiany masy, która zależy od zastosowanego procesu i warunków przetwarzania.

Badając procesy biologiczne, to jest na przykład scharakteryzować początkową lub śladowe biodegradacji odpadów przed lub w trakcie leczenia, a tym samym prowadzić do lepszego zarządzania i optymalizacji procesów kompostowania. W tej perspektywie, o respirometrycznych narzędzie jest rozwijany w ramach zespołu Sowaste Cemagref w Rennes. Pozwala to na pomiar zużycia tlenu związanego z biodegradacji substrat organiczny. Modelowania tego zużycia, można obliczyć różne biodegradowalne frakcje organiczne materiału badanego. Ta metoda powinna ocenić "kompostowaniu" podłoża, wartość następnie wykorzystywane do optymalizacji formułowania mieszanek lub wybierz obróbce wstępnej do zastosowania. Za pomocą tego narzędzia, na różnych etapach procesu kompostowania, to będzie możliwe określenie resztkowego biodegradacji materiału, a tym samym kontrolowanie lub oceny procesu, ale również do określenia stabilizacji biologicznej kompostów zakończeniu leczenia.

więcej:
- Nam forums na gospodarce odpadami
- Miejscu Irsteafacebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *