Karta francuski


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Karta środowiska 2004 brzmi:

"Lud francuski,

"Biorąc pod uwagę,

"Jakie zasoby i naturalne equilibriums zostały uwarunkowane powstawanie ludzkości;

"Jaka przyszłość i samo istnienie człowieka są nierozerwalnie związane z jego naturalnego środowiska;

"To środowisko jest wspólne dziedzictwo ludźmi;

"Ten człowiek ma coraz większy wpływ na warunki życia i własnego rozwoju;

"Co różnorodność biologiczna, rozwój osobisty i postępu społeczeństw ludzkich dotkniętych pewnych wzorców konsumpcji i produkcji oraz nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych;

"To, że ochrona środowiska powinna być prowadzona, a także innych podstawowych interesów Narodu;

"To w celu zapewnienia trwałego rozwoju, wybory zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb obecnej nie może narażać na szwank zdolności przyszłych pokoleń i innych narodów do zaspokajania własnych potrzeb;

"Głoście:

"Art. 1er. - Każdy ma prawo do życia w sposób zrównoważony i szacunku dla środowiska naturalnego zdrowia.

"Art. 2. - Każdy ma obowiązek uczestniczenia w ochronie i poprawie stanu środowiska."Art. 3. - Każda osoba musi, zgodnie z warunkami określonymi przez prawo zapobiec uszkodzeniu prawdopodobnie będzie powodować dla środowiska lub, jeżeli to niemożliwe, ograniczenia skutków.

"Art. 4. - Każdy musi przyczynić się do naprawy szkód wyrządzonych środowisku, w warunkach określonych przez prawo.

"Art. 5. - Po wystąpieniu szkody, choć nieprzewidywalne w stanie wiedzy naukowej, może poważnie i nieodwracalnie środowiska, organy administracji publicznej określi, w drodze stosowania zasady ostrożności oraz w ich obszarach odpowiedzialności w realizacji procedur oceny ryzyka i przyjęcia środków tymczasowych i proporcjonalnych do odwrócenia szkody.

"Art. 6. - Polityka publiczna musi promować zrównoważony rozwój. W związku z tym, że pogodzenie ochrony i poprawy stanu środowiska, rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.

"Art. 7. - Każdy ma prawo, na warunkach iw granicach określonych przez prawo dostępu do informacji o środowisku będących w posiadaniu władz publicznych oraz do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji publicznych, które mają wpływ na środowisko ,

"Art. 8. - Edukacja i szkolenie w zakresie środowiska muszą przyczyniać się do wykonywania praw i obowiązków ustanowionych w niniejszej Karcie.

"Art. 9. - Badania naukowe i innowacje powinny udzielić wsparcia w celu zachowania i poprawy stanu środowiska.

"Art. 10. - Niniejsza Karta inspirować europejską i międzynarodową akcję Francji. "

według: http://www.assemblee-nationale.fr/


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *