CBCT - najlepsze narzędzie diagnostyczne dla dentysty

Tomografia komputerowa CBCT lub Cone Beam jest nową wzorcową technologią w trójwymiarowym obrazowaniu medycznym dla chirurgów stomatologicznych. Urządzenie to rozprasza wiązkę stożkową (stożkową) promieni X. Ten rodzaj wiązki umożliwia uzyskanie trójwymiarowych obrazów części poddanej radiografii. CBCT wykonuje jeden obrót (pełne 3 ​​° lub półpełne 360 °) wokół badanej objętości. Wysoka rozdzielczość obrazów pozwala na dokładniejszą diagnozę. W ten sposób CBCT jest przedstawiane jako narzędzie do obrazowania medycznego za pomocą wiązki promieni rentgenowskich, która oferuje jedną z najlepszych rozdzielczości 180D w radiografii. CBCT ma wiele zalet, w tym lepszą zdolność przetwarzania, wszechstronną technikę oprócz tradycyjnych narzędzi diagnostycznych i łatwość integracji z istniejącym systemem obrazowania. Wyjaśnienia.

Zwiększone możliwości leczenia dzięki wiązce stożkowej

Dzięki pełnemu cięciu i renderowaniu 3D, wiązka stożka dentystycznego oferuje teraz możliwość dokładniejszej diagnozy za pomocą jednego urządzenia.

Wysoka rozdzielczość dla dokładniejszych diagnoz w chirurgii szczękowo-twarzowej

CBCT wyróżnia się możliwością wykonywania zdjęć rentgenowskich 2D lub 3D w celu zdiagnozowania większej liczby patologii. W rzeczywistości wiązka promieniowania rentgenowskiego CBCT obejmuje objętość, która ma zostać poddana radiografii w jednym obrocie. Nadajnik wysyła impuls rentgenowski, który jest odsyłany z powrotem do odbiornika, który analizuje go, a następnie tworzy obrazy o wysokiej rozdzielczości w 3D lub 2D. Rozdzielczość obrazu CBCT jest doskonała: może obejmować zakres od 70 do 160 pikseli. Ta wysoka rozdzielczość obrazów, a ponadto w 3D (doskonała również w 2D) pozwoli na bardziej zaawansowaną i dokładniejszą diagnostykę. To właśnie te obrazy 3D tworzą belka stożka zębowego jest dziś niezbędnym narzędziem dla chirurgów stomatologicznych do badania zwapniałych tkanek (tj. kości i zębów). Ponieważ pole widzenia jest ograniczone, wizualna pomoc migawki w wysokiej rozdzielczości to duży postęp. Rzeczywiście, dentystyczna wiązka stożkowa ułatwia również prowadzenie podczas operacji zębowo-szczękowych, które wiążą się z ryzykiem.

Czytaj także:  wylesianie

Rentgen: mniejsze dawki, ale skuteczniejsze

Inną zaletą wiązki stożkowej jest to, że zapewnia lepszą jakość obrazu przy niższych dawkach promieniowania rentgenowskiego. Należy zauważyć, że zmniejszenie dawek promieni rentgenowskich zmniejsza potencjalnie szkodliwy wpływ promieniowania rentgenowskiego na organizm. Rzeczywiście, badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 50 lat potwierdzają, że wielokrotna ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie otwiera drogę do pojawienia się patologii na poziomie komórkowym: mutacji, raka itp. Zmniejszenie emisji promieniowania rentgenowskiego dlatego reprezentuje Korzystny postęp w radiografii i analizach szczękowo-twarzowych. W przypadku CBCT ten ruch w kierunku niższych dawek promieniowania rentgenowskiego nie ma wpływu na jego działanie. Najczęściej promieniowanie waha się od 3 do 25 mGy. Ta dawka promieniowania rentgenowskiego jest zmianą w stosunku do ich zwykłego poziomu. Pomimo tego mniejszego napromieniowania, CBCT z pojedynczym obrotem zapewnia przekroje i obrazy niezbędne do diagnozy pacjenta. Dlatego zbędne jest wystawianie pacjenta na powtarzane zdjęcia w celu zmiany kąta widzenia.

Dzięki wyżej wymienionym cechom, wysokiej rozdzielczości obrazów i poziomach dawki promieniowania rentgenowskiego, CBCT staje się podstawowym narzędziem do postawienia precyzyjnej diagnozy lub wykonywania operacji sterowanej w odontostomologii. Rzeczywiście, niektóre operacje wiążą się ze znacznym ryzykiem, ponieważ można dotknąć nerwu lub nakłuć w niewłaściwym miejscu. Aby tego uniknąć, interwencja wymaga precyzyjnego narzędzia. Dzięki temu narzędziu lekarz stomatolog może być prowadzony podczas operacji np. Implantów. Dlatego CBCT wraz z oprogramowaniem monitorującym pozwala uniknąć ewentualnych błędów i właściwie rozważyć operację, zwłaszcza w implantologii. Rzeczywiście, w implantologii poszanowanie osi implantów gwarantuje estetykę, ale także trwałość wszczepianej protezy.

Czytaj także:  Pionowy grill, ekologiczny i dobry dla zdrowia

CBCT: urządzenie uzupełniające

CBCT oferuje bardzo użyteczną wszechstronność dla chirurga stomatologa.

Zastosowanie wiązki stożkowej w implantologii

CBCT pomaga ustanowić diagnoza przedoperacyjna, w celu podjęcia decyzji o wszczepieniu implantów, dokonując bardzo dokładnej oceny dostępna objętość, gęstość i jakość kości, w wybranym miejscu i optymalnie ją wizualizując. Umożliwia również zapewnienie bezpieczeństwa operacji poprzez badanie bliskości struktur anatomicznych, które mają być oszczędzone (nerwy, zatoki).

Dodatkowo, dzięki modelowaniu 3D, CBCT umożliwia wirtualną wizualizację poprzez symulację lokalizacja przyszłych implantów wybierając odpowiedni kształt i rozmiar.

To także CBCT zawdzięczamy rozwój sterowana operacja implantologiczna wspomniano powyżej.

Postaw precyzyjną diagnozę dzięki wiązce stożkowej

CBCT umożliwia w szczególności łączenie informacji z innych wyrobów medycznych, np. Optycznego pobierania wycisków. Dzięki oprogramowaniu operacyjnemu i wielu funkcjom CBCT umożliwia szybką i precyzyjną diagnozę. CBCT może integrować inne powiązane informacje z innych urządzeń. Dzięki takiemu zgrupowaniu danych uzyskasz pełną ocenę stanu ciała prześwietlonego. Dlatego to powiązanie informacji umożliwia CBCT zebranie danych i stworzenie spójnego raportu dającego szerszy obraz. Dlatego zostaniesz wydany kompletne i wiarygodne informacje umożliwiające dokładniejszą diagnozę.

Skanuj modele gipsowe

To narzędzie może również skanować modele gipsowe lub silikonowe. Umożliwia to wykonanie tradycyjnego wycisku alginianem, a następnie dzięki promieniowaniu rentgenowskiemu przekształcenie go w trójwymiarowy obraz. CBCT uzyskuje obraz w wysokiej rozdzielczości, ale także w 3D, umożliwienie nałożenia zdjęcia rentgenowskiego na wycisk, bez otrzymywania przez pacjenta dodatkowych dawek promieniowania. Jest to bardziej praktyczne, ponieważ lekarz może dobrze kontrolować protokoły pobierania wycisków przez personel.

Czytaj także:  Pobierz: Afsse: wpływ zanieczyszczenia powietrza w miastach na zdrowie. Raport 2.

Łatwa integracja z codzienną praktyką

Oprócz zalet technicznych zapewnianych przez CBCT, ta ostatnia posiada również niezbędne zasoby ułatwiające jej instalację i obsługę.

  • Belka stożkowa jest dostarczana z oprogramowaniem, które umożliwia jej autonomiczną pracę. Nie będziesz musiał używać innych interfejsów. Oprogramowanie, które zarządza CBCT umożliwia oglądanie obrazów bezpośrednio w 3D podczas sesji. CBCT zajmuje się natychmiastowo połączeniami informacyjnymi, różnymi cięciami.
  • Najnowsza generacja CBCT zajmuje mniej miejsca. W praktyce CBCT to oszczędność miejsca dla twojej praktyki lub pokoju analitycznego, co jest bardziej praktyczne, jeśli masz już kilka urządzeń.

Ceny są teraz bardzo przystępne. Aby uzyskać belkę stożkową, musisz spełnić warunki i wymagania wstępne dotyczące jej użycia. Jednak te warunki wstępne stały się bardziej elastyczne w przypadku CBCT. W niektórych przypadkach konieczne będzie nadal szkolenie, w szczególności z zakresu ochrony przed promieniowaniem.

Chcieć wiedzieć więcej? Plik forum innowacje

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *