pochodne ropy naftowej


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Oto różne cechy paliwami konwencjonalnymi, po prostu pamiętać, że paliwo nie jest czystym związkiem. Są to wszystko (z wyjątkami) to mieszanka związków o właściwościach zakaźnych uzupełniających. Definicje cech, Definicje caburants

1) Benzyna (heptan)

Wzór chemiczny:
C7 H16 (zbliżył się 4 7 atomów węgla)

oktanowa:
RON 95 / 98

Charakterystyka destylacji:
Interwał około 30 210 ° C do
Punktem wyjścia 27 ° C

temperatura parowania:
w temperaturze od temperatury pokojowej do 215 ° C

gęstość:
0,755 (zbliżył się 0,72 0,78 15 na ° C)

Temperatura zapłonu:
-40 ° C

Wartość kaloryczna:
10 500 / 11 300 kcal / kg
7 600 / 8 200 kcal / litr
44 000 kJ / kg

Temperatura wrzenia:
-30 Aby 190 ° C

Auto temperatura zapłonu:
300 °

Ciśnienie pary:
45-90 ° C do 37,8kPa

Gęstość par:
3 4 się (powietrze = 1)

lepkość:
0,5 do 0,75mm² / s 20 ° C

2) Olej gazowy (cetanowa): olej napędowy, olej napędowy i olej napędowy

Wzór chemiczny:
C21 H44 (zbliżył się 12 22 atomów węgla)

Liczba cetanowa:

Charakterystyka destylacji:
Początkowa temperatura> = 150 ° C
Przedział destylacji do 150 380 ° C

temperatura parowania:
między 180 i 370 ° °

gęstość:
0,845 (zbliżył się 082 1,85 15 na ° C)

Temperatura zapłonu:
55 ° C

Wartość opałowa:
43 000 kJ / kg

Odporność na zimno:
- 5 ° C diesel jest zmartwiony

- 15 ° C Granice zdolności filtracyjnej

- 18 ° C temperatura krzepnięcia

Są to parafiny zawarte w oleju gazowego, który przekształcają się kryształów, gdy temperatura spada

cierpienie Masa:
- Przed 1 1996 października była 2%

- Od października 1 1996 jest ona mniejsza niż 0,05%

Temperatura wrzenia:
- -180 Aby 360 ° C

Auto temperatura zapłonu:
250 °

Ciśnienie pary:

Gęstość pary:
> 5 (powietrze = 1)

lepkość:
<7mm² / s 40 ° C

3) Nafta: (zwana także "nafty")

gęstość:
Aby 0,77 0,83

Wartość kaloryczna:
43 105 kJ / kg

Wzór chemiczny:
C10 z H22 do C14 H30

Odporność na zimno:
-50 ° C

4) LPG (Liquefied Petroleum Gas)

oktanowa:
RON 110

Składa się z 50 50% butanu i propanu% (proporcje zmieniają się w zależności od pór roku 60 40 na lato)

Wzór chemiczny:
C3H 8, C4H10

gęstość:
2,3555 (zbliżył się 0,51 0,58 15 do C [ciecz])

Temperatura zapłonu:
<-50 ° C

Auto temperatura zapłonu:
> 400 ° C

Ciśnienie pary:
4 15 bary ° C

Ciśnienie pary:
= <1550kPa do 40 ° C

gęstość:
> = 530kg / m3 do 15 ° C

Szybkość parowania:
1 ciśnienie atmosferyczne w cieczy wytwarza parę wokół 255

Wartość kaloryczna:
11 000 / 11 850 kcal / kg
6 050 / 6 480 kcal / litr

Zawartość siarki:
0.02% maksymalnej

Ciśnienie Przechowywanie:
4 5 barów

węchowe dodatek detekcji:
merkaptan

Zalety:
Redukcja w stosunku do benzynowego lub wysokoprężnego silnika:
- 30à 65% NOx i HC
- Aby 40 75% CO
- 15% z CO2
Brak cząstki
Eleve większą liczbę oktanową do zmniejszenia konsumpcji na zoptymalizowanych silników (rzadko)
Jest to "marnotrawstwo" rafinacji lub wartości wydobycia ropy naftowej.

5) NGV (Natural Gas)

Wzór chemiczny:
CH4 (głównie metan, 80% do 97%)

Oktanowa RON:
120

Temperatura samozapłonu:
650 ° C

wygląd:
naturalnie bezbarwny i bezwonny (zapach dodaje się go przez dodanie chemicznych)

wada:
GVN przechowuje się w stanie gazowym. jest on skompresowany pod ciśnieniem barów 200 w czasie wypełniacza zbiornika pojazdu.
To wypełnienie może trwać od kilku godzin do 1 7 godzin używanego sprzętu.

Zalety:
50% mniej CO i HC, bez siarki lub cząstki.
Eleve oktanowa dla poprawy osiągów silnika.
Zasoby są większe niż te, z ropy naftowej.

6) butan:

Gęstość: 2,703

Wartość kaloryczna:
45 600 kJ / kg

Wzór chemiczny:
C4H10

Zawartość siarki:
0.02% maksymalnej

Temperatura wrzenia:
-5 ° C

Ciśnienie skraplania 15 ° C:
pasek 1,5

Auto temperatura zapłonu:
510 ° C

oktanowa:
95

Przybliżony skład butanu:

N-butan i izobutan *:
94,8%

propan:
4,2%

buten:
1%

metylo-propanu (dawniej izobutan)

7) Propan:

gęstość:
2,008

Wartość kaloryczna:
46 300 kJ / kg

Wzór chemiczny:
C3H8

Zawartość siarki:
0.02% maksymalnej

Temperatura wrzenia:
-42 ° C

Ciśnienie skraplania 15 ° C:
pasek 7,5

Wartość kaloryczna:
1 kg: 12,78 13,8 kW kW

M1 3: 23,9 25,9 kW kW

Auto temperatura zapłonu:
490 ° C

oktanowa:
100

Przybliżony skład propanu

propan:
94,9%

N butanu i izobutanu *:
2,39%

Eten & Etan:
2%

Propen (C3H6):
0,89%

buten:
0.039%metylo-propanu (dawniej izobutan)

8) Dodatki:

2 głównych klas dodatków do benzyny:
- Polepszacze oktanowa
- Środki piorące (trwały utrzymuje czyste stan układu dolotowego ogranicza niedopasowania, które mogą być spowodowane przez brud)

Tetraetyloołów:
(Stosowane w celu zwiększenia liczby oktanowej)

Wzór chemiczny:
Pb (C2H5) 4

pochodzenie:
4 5 wprowadzenie dodatku do punktu benzyny oktanowej

Zanieczyszczenia związane:
Lead:
(Stosowane w celu zwiększenia liczby oktanowej, a jego właściwości lubrifiait trzpień zaworu i chronić Seat od depozytów)
- Został zniesiony w styczniu 1 2000 powodu zanieczyszczenia.

metylu:
(Stosowane w celu zwiększenia liczby oktanowej)
wykorzystywane do benzyny bezołowiowej

eter tert-butylowy
(Stosowane w celu zwiększenia liczby oktanowej)
wykorzystywane do benzyny bezołowiowej


więcej:
- produkty ropopochodne i paliwa kopalne forum
- pochodne ropy naftowej
- Równanie spalania i CO2
- Synteza pobrania na głównych właściwości paliw
- paliw ropopochodnych konwencjonalne

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *