Paliwa: Definicje


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Co jest paliwem?

paliw konwencjonalnych masowo obecnie stosowane są węglowodory (ciało organiczne składające się wyłącznie z atomów węgla i wodoru).

Wzór chemiczny węglowodorów stosowanych w motoryzacji jest zazwyczaj w postaci:
Gdzie "n" i "m" oznaczają liczbę odpowiednich atomów węgla i wodoru w cząsteczce.Niektóre funkcje rachunek

- Gęstość:
dać ciężar objętości 1 dm3 (lub 1 l) tego materiału w stosunku do wody, która ma ciężar 1 1 kg l.
Istotą ma ciężar 0,755 kg na litr.

- Punkt zapłonu:
Jest to najniższa temperatura, w której stężenie emitowanych oparów jest wystarczające do wytworzenia deflagracji w kontakcie z płomieniem lub gorącym punktem, ale niewystarczające do wytworzenia rozprzestrzeniania się spalania w nieobecności płomienia. pilot ".

- Wartość opałowa brutto (GCV):
Ilość ciepła w kWh lub MJ, który będzie wydany przez całkowitego spalenia jednego (1) metr sześcienny gazu normalnego. Woda utworzona podczas procesu spalania zawraca się do stanu ciekłego, a pozostałe produkty są w stanie gazowym.
- Im mniejsza wartość opałowa (LHV): obliczana jest przez odjęcie od konwencji, ciepło kondensacji PCS (2511 kJ / kg) wody utworzonej podczas spalania i ewentualnie wody w paliwie.- Temperatura samozapłonu:
Jest to minimalna temperatura, w której mieszanina paliwa, ciśnienie i danych dotyczących składu, zapala się samorzutnie, bez kontaktu z płomieniem.

- Ciśnienie pary:
Ciśnienie pary jest ciśnienie, pod którym jedno ciało umieszczone w danej stałej temperaturze, jest w równowadze ze swoją parą. Innymi słowy, to jest ciśnienie, przy którym ciecz wrze (lub stałe sublimuje) w temperaturze.

- Gęstość par:
Dane te wskazują, ile razy opary produktu są cięższe lub lżejsze niż powietrze. Środek to odnosi się do temperatury wrzenia.
Jeżeli gęstość pary jest większa niż 1, oparów produktu będzie miała tendencję do pozostawania w pobliżu podłoża.

- Lepkość: (Wikipedia, wolna encyklopedia)
Lepkość odnosi się do zdolności do przepływu płynu, w mechanice płynów. W języku potocznym, ale również wykorzystuje płynności długoterminowej.
Dzięki zwiększonej lepkości, zdolność płynu do przepływu maleje. Lepkość ma tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem temperatury.
Jedną z grup w tym oleje mechanicznej zgodnie z ich lepkości, w zależności od potrzeb smarowania silnika i temperatury, w której olej będzie podlegać podczas pracy silnika.Różne rodzaje węglowodorów:

1) Parafina lub alkany:

Węglowodory parafinowe są przedstawione, w zależności od ilości węgla, w temperaturze otoczenia i pod ciśnieniem, w formie:

- Gaz z mniej węgla 5
- Fluid pomiędzy atomami 5 i 15
- Parafinowe (tłuszcze stałe) niż atomy 15

Charakteryzują się one otwartym łańcuchu węglowym.

Rozróżniamy normalne parafiny oraz ISO parafinę, przez łączenie ich atomów. Obie mają ogólny wzór: C n H (+ 2n 2)

Kilka przykładów:
- CH4: metan
- C3H8: propan
- C4H10: butan
- C8H18: oktanowa

paliw konwencjonalnych są zatem częścią rodziny alkanów.

2) Aromatyczny

Zawierają one jeden lub więcej nienasycone pierścienie 6 atomów węgla tego samego typu, jak jest benzen.

Ogólny wzór CNH (2n-6)

3) olefiny.

węglowodory nienasycone z jednym lub kilku wiązań podwójnych, i nazwał, alkeny i cykloalkeny kształtem (łańcuchy lub cykle).

Ogólny wzór CnH2n (na niecykliczny)

Uwaga: przyrostek "ane" jest używany dla nasyconych węglowodorów
Sufiks "éne" używany jest do nienasyconych podwójnie związanych węglowodorów (jeden lub więcej)
Sufiks "yne" jest używany dla nienasyconych potrójnych wiązanych węglowodorów (jeden lub więcej)

więcej: pochodne ropy naftowej

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *