Renault patentu: generowanie wodoru wysokiej temperatury przemiany pary


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Renault patentu: generowanie wodoru wysokiej temperatury przemiany pary

Słowa kluczowe: Reformowanie, reformowanie, pęknięć, pęknięć vapocraking, krakingu katalitycznego krakingu termicznego, katalizator, ogniwa paliwowe, ogniwa paliwowe, wodór, Synthesis, natlenienie, adiabatycznego, egzotermiczna endotermiczne.

Tytuł lub patenty:
Sposób i urządzenie wytwarzające wodór się dużą zmianę temperatury z parą

patent numer: FR2831532

wynalazca: Armines Stowarzyszenie na rzecz badań i rozwoju metod i procesów przemysłowych. Renault.Data złożony: Październik 26 2001

Nasza opinia naukowa:

Patentowe mające na celu ochronę sposobu syntezy gazu bogatego w wodór przez reforming paliw cieplnych konwencjonalnych (benzyna, olej napędowy, gaz płynny / CNG nawet oleje roślinne lub poliole).
Aplikacja jest wgłębienie wyżywienie reformatorem do zasilania ogniw paliwowych napędzanych pojazdu.

Prawdziwą osobliwością tego patentu jest najpierw dokonać krakingu katalitycznego albo cieplną i w odniesieniu do patentów znanych już systemów, a po drugie do wykorzystania paliw konwencjonalnych (ta w przeciwieństwie do reformingu metanolu) i po trzecie, aby przeprowadzić reformingu parowego: reformowanie w obecności pary wodnej.Te trzy punkty mają silne podobieństwa procesu pantone (w 100 fazie% pantone a nie doping wodzie): brak katalizatora, obecność pary wodnej oraz wykorzystania paliw konwencjonalnych. Temperatury podobne działanie.

Czytamy: "W przypadku węglowodorów cięższych niż metan temperatura (reforming) jest niższa (poniżej 850 ° C)"

Autotermicznego reformowania również wymienić: jest równowaga cieplna pomiędzy częściowej reakcji utlenienia (reakcja egzotermiczna) i reformowania (endotermiczne), co może być szczególnie interesujące w niektórych przypadkach.

Wreszcie, należy pamiętać, że jest to szkoda, że ​​obecny patent jako stan techniki (2 X rażącym oczekiwaniu na wszelkich roszczeń), że prawdopodobnie nie będzie działać łatwo.Pobierz Renault patent FR2831532 na generowaniu H2 z parą

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *