Patent Doktor Laigret: roszczenia


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Sposób wytwarzania węglowodorów i produkty gazowe i ciekłe otrzymane tą metodą.

Oto roszczenia Doktor Laigret z jego patentu na temat produkcji ropy i gazu przez fermentację biologiczną.

Można pobrać Patent Laigret pełne tutaj lub przeczytać bezpośrednio reszta patentu tutaj.Roszczenia i abstrakcyjne patentu dr Laigret

Niniejszy wynalazek obejmuje:

1) Stosowanie mikroorganizmów beztlenowych perfringens w szczególności klasy bakterii, bakterie produkcji węglowodorów organicznej substancji fermentacji w obecności katalizatorów, a zwłaszcza krzemionki i śladowe ilości jodu.

2) Czyste procesem w realizacji określonego zastosowania w 1) i consitant głównie do utrzymywania w obecności krzemionki, w warunkach napędowych w fermentacji beztlenowej, oraz wodnego obojętnego soluition, który zawiera, z jednej strony, , jeden lub więcej substancji z grupy składającej się z kwasów alifatycznych, rozpuszczalne sole kwasów alifatycznych i niższych alkoholi alifatycznych, z drugiej jodu, mikroorganizmy z rodzaju Bacillus perfringens i składników odżywczych te prątki.

3) Niektóre przykłady realizacji sposobu określonego w 1), mających następujące cechy wzięty osobno lub w różnych kombinacjach:

  • Laseczki, takie jak te przy użyciu numeru szczep 5029 Instytutu Pasteura w Paryżu;
  • Środowisko, w którym fermentacja odbywa zawiera około 0,01 0,02% jodu;
  • Krzemionka jest umieszczony w komorze fermentacyjnej w łóżko, którego wysokość jest co najmniej o jedną szóstą całkowitej masy Celite i cieczy, która przezwycięża;
  • Krzemionkę stosuje się w postaci ziemi okrzemkowej,
  • medium fermentacji utrzymuje się w temperaturze około 30 37 w ° C;
  • Przygotowanie wodnego roztworu odżywczego, w którym zawartość azotu nie przekracza z 1% roztworu peptonu, jodu dodano do niego czysty i hodowla prątków, jest umieszczony na złożu krzemionki sterylne, dodaje lub substancje fermentujące i odnawianie ich za każdym razem, gdy są spożywane;
  • fermentacja metan powoduje najpierw fermentacji substancji stosując jako niższego kwasu alifatycznego, albo soli takiego kwasu i, gdy fermentacja rozpoczęła występować, zapewnia się ciągłość procesu fermentacji ponownego dostarczania jednego lub więcej kwasy lub kwaśne sole tego rodzaju lub paliwowy avece lub wyższego kwasu alifatycznego i soli z jednym lub więcej alkoholi (ewentualnie w postaci roztworów wodnych, alkoholowych) lub równocześnie z jednym lub więcej kwasami i sole niższych kwasów alifatycznych i jeden lub więcej ze strony substancji tych dwóch gatunków.

4) W nowych produktów przemysłowych:

  • Wodne olutions typu określonego w 2)
  • Mieszaniny gazowe i ciekłe mieszaniny na bazie węglowodorów, które można wytwarzać sposobami podanymi w 1) 2) lub 3).

Jean Philippe Marie Ferdinand LAIGRET.

więcej:

- Odczyt bezpośredni reszta patentu.
- Pobierz Patent Laigret pełni .pdf
- Projekt Laigret


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *