olej organiczny Laigret?

Co to jest proces dr Jean Laigret i jakie są główne wyniki?>
Obejmujące więcej niż 10 razy potrzeb energetycznych Francji wyceny transportu naszego odpadów z gospodarstw domowych, rolnictwie i przemyśle ...

Oto, co byłoby, gdyby zostały opracowane, proces dr Laigret, wytwarzania oleju syntetycznego w wyniku beztlenowej fermentacji przez bakterie z [...]