olej organiczny Laigret?

Jaki jest proces lekarza Jean Laigret i jakie są główne wyniki?>
Oszczędź więcej niż 10 razy Francja potrzebuje energii na transport poprzez waloryzację naszego gospodarstwa domowego, odpady rolnicze i przemysłowe ...

Oto, co byłoby, gdyby zostały opracowane, proces dr Laigret, wytwarzania oleju syntetycznego w wyniku beztlenowej fermentacji przez bakterie z [...]