Aąuazole Elf: paliwo diesla wody


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Dodawanie wody do paliwa w silniku wysokoprężnym: the Aąuazole

Słowa kluczowe: diesel, czysta woda, addycji, zanieczyszczenie środowiska, upuścić, dymu, Aąuazole, Aquasole

Pobierz raport z ADEME zatytułowany: BADANIE PALIWA
Aąuazole ® NA BUS FLOTA



Ta strona wyjaśnia częściowo wyniki zaobserwowane w pojazdach z domieszką wody, takich jak nasz Zx (patrz strona "Nasz eksperyment"). Najciekawsze części są zaznaczone kursywą. Jednak pomimo tych wyników, sprzed 1998 i dużej grupy naftowej, aquazol nadal nie jest sprzedawany (oficjalnie) ogółowi społeczeństwa ... Dlaczego?

Emulsja wody w oleju napędowym

Nowy rodzaj paliwa do silników wysokoprężnych (paliwo uzupełnienie energii i surowców listu nr 5-3 1998ème kwartał)

W ostatnich latach 30 konsumpcja oleju napędowego wzrosła 7. Poszło Mt 3,5 1967 do 24,5 1997 mln ton, głównie z powodu wzrostu transportu towarowego, które obecnie stanowi około 60% zużycia (The 40% pozostałe odpowiadają zużycia pojazdów prywatnych).



Tymczasem świadomość zanieczyszczenia spowodowanego przez transport doprowadziły do ​​stopniowego utwardzenia części regulacji emisji, a także jakości paliw.

Rozwój katalizatorów 3 tory na silnikach spalinowych o zapłonie samoczynnym zasilanych benzyną bezołowiową został zmniejszony tak wrażliwe emisji zanieczyszczeń (CO, NOx, HC). W przypadku silników wysokoprężnych, kontroli emisji zanieczyszczeń stwierdzono trudniejsze do osiągnięcia.

Również wiele programów badawczych zostały rozpoczęte w celu zmniejszenia zanieczyszczenia z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi, jak przez producentów tankowcami.

To właśnie w tym kontekście, że ELF Antar FRANCJA wykonanej przez kilka lat badań nad nowym rodzajem paliwa składający się z emulsji woda w oleju napędowym, stabilnej i łatwo dostępne dla silnika wysokoprężnego bez modyfikacji.



Rzeczywiście, korzyści z wtryskiem wody w rodzaju silnika Diesla są znane od początku wieku: możliwość zwiększenia stopnia sprężania oraz szczególne uprawnienia, usuwanie złogów, zmniejszenie emisji NOx oraz sadzy, w szczególności ze względu na obniżenie temperatury w komorze spalania.

Zawartość wody został zoptymalizowany dla uzyskania najlepszej wydajności w zakresie redukcji zanieczyszczeń NOx i sadzy, po pierwsze, a po drugie, stabilność emulsji. Znaczenie nowego rodzaju paliwa jest jego charakterystyka stabilnością uzyskaną dzięki stosowaniu dodatków czysto organicznych, które nie zawierają pierwiastek metaliczny lub związek fluorowcowane, które będą miały żadnego wpływu na uwalnianie gazów wydechowych.

Podstawa oleju napędowego w składzie EEG pełni spełnia normę europejską EN 590, w efekcie, który definiuje europejski diesel handlowej.

Początkowo nowe paliwo (EEG, emulsja wody w oleju napędowym) zostaną przeznaczone do pojazdów z silnikami wysokoprężnymi flot profesjonalny i łatwy w appovisionner o określonym logistyki (autobus, autobusy, śmieciarki, pojazdy czyszczące dróg, lokomotyw i silników wysokoprężnych), jak i stałymi instalacjami (agregaty prądotwórcze).

Przed pierwszymi wynikami w redukcji emisji zanieczyszczeń, The DHYCA i inne zainteresowane organy wyraziły zainteresowanie. Oni upoważniła ELF Spółki do podjęcia próby zbudować sprawę do zatwierdzenia, a następnie nieoznakowany obrotu tego nowego rodzaju paliwa.

I - WYNIKI BADAŃ UZYSKAĆ

Od zoptymalizowanym preparatu (woda, dodatków olej napędowy) z uwzględnieniem:

- Stabilność emulsji,
- redukcji emisji
- Sprawność tego silnika (zmiana zasilania, regulacji, kontroli technicznej)

Testy zostały przeprowadzone zarówno w laboratorium, a silnik ławki lub pojazdu, we współpracy z producentem samochodów ciężarowych, firm transportu miejskiego, korporacji miejskich lub usuwania śmieci czy sprzątanie.

Stabilność 1.1 Emulsion

Jest podstawowym kryterium, które należy spełnić, bez których nie może istnieć paliwa EEG. Różne aspekty stabilności badano i pokrewne zagadnienia rozwiązane: trwałość podczas przechowywania (produkt przejmuje 4 miesięcy), niska stabilność temperatury, stabilność na nagłe zmiany temperatury, odporność na utlenianie, odporność na zanieczyszczenia bakteryjnego

1. Zmniejszona emisja zanieczyszczeń 2 zgłoszone emisje komercyjnego oleju napędowego

Korzyść dla środowiska jest znaczące na ciężkich, zwłaszcza w starszych silnikach MAN SC10, Wyposażenie autobusów miejskich.

Jest, na podstawie pomiarów na standardowych cykli (cykl Europejskiej R49-13 cyklu tryby AUTONAT, cykl AQA-RATP, IVR cyklu, itd ...) dla EEG w porównaniu do oleju napędowego stosowanego w formułowaniu EEG :

- Redukcja emisji NOx do 15 30%;
- Zmniejszenie dymu i sadzy do 30 80%;
- Zmniejszenie emisji cząstek 10 80%.

Wyniki te rafinacji i optymalizowane w zależności od składu EEG notammant zawartości wody do zawartości siarki w paliwach do silników wysokoprężnych, w zależności również od rodzaju i w przyszłości nowych technik kontroli emisji silnika. Następnie wyniki powinny być potwierdzone badaniami trwałości uzyskanej wydajności.

1. 3 Zmniejszenie zużycia energii

Zgłoszone do bazy "diesel", istnieje niewielka tendencja do zmniejszenia zużycia energii o 2%, co można wyjaśnić bardziej całkowite spalanie węglowodorów w obecności wody, co prowadzi do niewielkiej poprawy wydajności.

1. 4 Konserwacja i kontrola techniczna i statystyczna pojazdy zasilane przez EEG

Sto pojazdów obecnie zastosowanie EEG jako paliwo (autobusy, autokary, pominięć). Od maja 1995, autobus miejski 3 przewrócił 250000 km bez większych incydentów lub zużycia zdarzeń. Kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy zbliża 100 600 000 km.

Nadzór techniczny i statystycznych silników i urządzeń zasilanych EEG wykonuje się zgodnie z protokołem ELF / IVR, który obejmuje analizę zagrożeń związanych ze stosowaniem.

Rozszerzanie przestrzeni kilku lat, będzie koncentrować się na dobrze zdefiniowane próbki pojazdów. Protokół wymaga IFP działającego w charakterze eksperta.

II - METODOLOGIA charakteryzujące nowy typ paliwa GET

W pierwszym Elf opracowano protokół testowy, potwierdzony przez jego laboratoriach sterowania zawiera pierwsze charakterystykę rzeczywistego emulsji, a z drugiej strony scharakteryzowanie przyzwyczaić się jako paliwo silnik wysokoprężny z wyznaczonych metod badawczych dla konwencjonalnych metod naftowej wymienionych w europejskiej normy określającej PL 590 diesel.

Włączenie metod badań zaproponowany przez Elf, zarówno przez administrację (DHYCA, DGDDI, DGCCRF) ponieważ obie gałęzie przemysłu ropy naftowej i samochodowe zainteresowana (Heavyweight), wymaga zatwierdzenia charakterystyki pracy, walidacja i standaryzacja metod badawczych przez Biuro du Petrole normalizacyjny (OISP), francuskich standardów organizacji metod badań produktów naftowych.

Praca ta opierała się na badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych w ramach misji OISP doprowadzić do normalizacji. Powinny one być uruchomiona w ciągu najbliższych miesięcy i odbywają się w ciągu roku.

Należy wówczas można określić specyfikacje zapewniające HANDLOWEJ EEG w celu ich wykorzystania jako paliwa napędowego.

Wreszcie, aby dotrzeć do etapu komercjalizacji, paliwo EEG powinny podlegać wszystkich procedur dotyczących dopuszczenia do konsumpcji nowego paliwa, w tym informację do organów europejskich, zgodnie z dyrektywą 83 / 189.

III - PODSUMOWANIE

Podsumowując, emulsja wody w oleju napędowym (EEG) pojawia się nowy rodzaj czyste paliwo do silników wysokoprężnych samochodów ciężarowych, może znacznie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń w szczególności NOx i cząstek sadzy, natychmiast użytkowych bez istotnych modyfikacji istniejących silników pojazdów i urządzeń.

Jednak działa potwierdzenie i pogłębienie korzyści dla środowiska naturalnego, jak również testy wytrzymałościowe jeszcze wymagalne. Ponadto w osiągnięciu jego wprowadzenia na rynek, nawet zarezerwowana dla flot zawodowych, łatwe do dostarczenia, to trzeba mieć uzgodnione specyfikacje dotyczące specyficznych cech mierzonych za pomocą znormalizowanych metod badawczych, zgodnie z procedurami francuski administracyjnej i zgodnie z europejskimi przepisami technicznymi.

są spełnione wszystkie te warunki, powinien być zwolniony następnego jeden do dwóch lat, nowy rodzaj paliwa, GET,.

Według Ministerstwa Gospodarki, Finansów i Przemysłu, 15 / 06 / 1999

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *