poważnych awarii jądrowej PWR i EPR


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Jądrowa: ciężkie reaktory wodne Power Generation wypadek. Publikacja IRSN, 12 / 2008. stron .pdf 53

Pobierz dokument tutaj: poważne wypadki na REP i bezpieczeństwa jądrowego EPR

streszczenie

1 / Wprowadzenie
2 / Definicja poważnego wypadku
3 / Fizyka zjawisk Odwilż i związanego
4 / Tryby awarii skażenia
5 / Podejście do bieżącej REP operacyjnego
6 / Podejście przyjęte dla reaktora EPR
7 / Wnioski

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zawiera przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat poważnych awarii reaktora woda pod ciśnieniem (EPR).

Po pierwsze, dokument określa fizykę krachu rdzeniowej PWR i możliwych trybów awaryjnych środków ograniczających rozprzestrzenianie w takim przypadku. Następnie prezentuje przepisy ustanowione w odniesieniu do takich wypadków we Francji, zwłaszcza pragmatyczne podejście dominuje w reaktory już wbudowane.

Wreszcie, dokument omawia przypadek EPR, których konstrukcja wyraźnie uwzględnia poważnych wypadków to jest cele projektowe i przestrzeganie powinno być rygorystyczne demonstracji, biorąc pod uwagę niepewności.

Definicja poważnego wypadku

Poważny wypadek jest wypadkiem, w którym paliwo reaktora znacznie zdegradowane przez bardziej lub mniej całkowitego stopienia serca. Ten topnienia jest wynikiem znaczącego składnika wzrost temperatury samego materiału rdzenia w wyniku długotrwałego braku chłodzenia rdzenia przez chłodziwo. Ten błąd może wystąpić dopiero po wielu niepowodzeń, dzięki czemu jego bardzo niskie prawdopodobieństwo (w kolejności wielkości, 10-5 na reaktor rocznie).
- W przypadku istniejących zakładów, jeżeli pogorszenie sercu nie może być zatrzymany przez wstrzykiwanie wody przed przełomem zbiornika (reflooding serca), wypadek może prowadzić ostatecznie do utraty integralności powstrzymywania i znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.
- Dla EPR (Europejski reaktor wodny ciśnieniowy), ambitne cele w zakresie bezpieczeństwa zostały ustalone; stanowią one znaczące zmniejszenie emisji radioaktywnych może wynikać z wszelkich możliwych sytuacjach wypadków, w tym wypadków z rdzeniem z zapaści. Cele te są następujące:
- "praktyczne wyeliminowanie" wypadków, które mogą prowadzić do znacznych wczesnych uwolnień;
- Łagodzenie wypadku z fuzją z niskim środkiem ciśnieniowym.

(...)

wnioskiW 1979, Odwilż rdzenia raty 2 w Three Mile Island w Stanach Zjednoczonych wykazały, że awarie nagromadzenia się może doprowadzić do poważnego wypadku.

Uwolnienia do środowiska spowodowanego wypadkiem były bardzo niskie z uwagi na powrót chłodzenia rdzenia i utrzymanie integralności zbiornika. Jeszcze przez kilka dni, urzędnicy władz centralnych i lokalnych i federalnych pytało jak to było prawdopodobne, aby zmienić i czy ewakuować ludzi.

Ten wypadek był punktem zwrotnym w badaniu poważnych wypadków.

Dla PWR w eksploatacji, badania zostały wykonane, z troską o realizm, szukając usprawnień (zapobieganie stopionego rdzenia, ograniczania ich skutków załamania rdzenia, procedury) pragmatycznie dla instalacji, których podstawowa konstrukcja została zamrożona i definiowania uzgodnienia zapewniające ochronę ludzi w możliwie najlepszych warunkach. Ta praca jest stała, z uwzględnieniem nabywania nowej wiedzy z postępem badań eksperymentalnych nadal w tej dziedzinie.

Odnośnie radiologicznych skutków poważnego wypadku we Francji najbardziej promieniowrażliwych ludności, przy czym termin źródłowy S 3, poziomów interwencyjnych związanych z realizacją działań mających na celu ochronę ludności zamieszkującej pogotowia radiologicznego są osiągane odpowiednio aż 6 km dla ewakuacji i 18 km dla schronienia i stabilnego jodu do przeciętnych warunkach pogodowych.

Ponadto dyskusje trwają do obniżenia poziomu interwencji na stabilnym jodem w celu zharmonizowania z krajami sąsiadującymi, z uwzględnieniem dyskusji na szczeblu międzynarodowym (Międzynarodowej Agencji Energii atomowej, Komisja Europejska).

Wreszcie, limity zanieczyszczeń wprowadzania do obrotu produktów spożywczych określonych przez Komisję Europejską w przypadku nowej wypadku są bardzo niskie.

Te odkrycia doprowadziły do ​​próby dalszego ograniczenia możliwości odrzucenia i amplitudy dla reaktorów w pracy i dalszych wydań restrykcyjnych trzeciego reaktora
generacji. Tak więc, dla reaktora EPR w ambitne cele w zakresie bezpieczeństwa zostały ustalone z 1993 zapewniając znaczną redukcję emisji radioaktywnych może wynikać z wszystkich sytuacjach wypadków
pomyślenia, w tym wypadku z rdzeniem z zapaści. To wymaga wdrożenia przepisów szczególnych projektowych, takich jak łapacz rdzenia.

więcej:
- Debata na temat życia elektrowni jądrowej
- Forum sur l’énergie nucléaire
- Katastrofa w Fukushimie
- 15 zgłaszane do marca Fukushima wypadku jądrowego


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *