Skróty


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Oto kilka przydatnych skrótów w dziedzinie transportu i / lub zrównoważonego rozwoju.

ACEA: Stowarzyszenie Producentów Samochodów Euro-pean
ADEME: Agencja Środowiska i Zarządzania Energią
AOTU: organ organizowaniu transportu miejskiego
APPA: Stowarzyszenie na rzecz zapobiegania powietrza Pol-czyszczeń
ATE: Traffic Club
ATEnEE: Działania terytorialne ENVIRON pojednania i efektywności energetycznej
CA: Urban Community
CCFA: Francuski Komitet Producentów Samochodów
UNFCCC: Konwencja - ramowa ONZ w sprawie zmian klimatu
WE: Komisja Europejska
CERTU: Centrum badań nad sieciami, transportu, urbanistyki i budynków użyteczności publicznej
CETUR: Engineering Design Centre miejskich trans porty
CH4: metan
CIADT: Międzyresortowy Komitet Planowania i Rozwoju Terytorialnego
Międzyresortowy Komitet na rzecz zrównoważonego rozwoju pojednania: MCDPW
CITEPA: Międzyzawodowy Centrum Techniczne Studiów zanieczyszczenia powietrza
CNADT: Krajowa Rada planowania i zagospodarowania terenu
UNCED: Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju,
CO: tlenek węgla
CO2: dwutlenek węgla
CVC: klub miast rowerowych
CPER: State-Region planu kontraktu
Datar: Agencja Planowania Przestrzennego i Regionalnego AC-cji
Darly: Poruszanie się w innym regionie Lyon
Datar: Delegacja do rozwoju Terri-rium i działań regionalnych
Diren: Regionalne Dyrekcje environ-nia
DRIRE: Regionalne Dyrekcje Przemysłu, Badań Naukowych i Środowiska
DVA: aglomeracja droga Dossier
DTT: Transport lądowy
EEA: Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency)
EIA: Informacje Energia kosmiczna
EPCI: podmiotem publicznym współpracy międzygminnych
Stół Przemysłowców Europejski Okrągły: ERT
ETBE: Ethyl trzeciorzędowy butylowy
Luty: Federacja firm belgijskich
FNAUT: Krajowa Federacja Transportu stowarzyszenia użytkowników
FNE Federacja France Nature Environnement
FUBicy: Francuska Federacja Użytkowników rowerowe
Gart: Skonsolidowane władze transportowe
GC: gaz cieplarniany
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change
CNG pojazdy na gaz ziemny
LPG: skroplony gaz ropopochodny
HC: węglowodory
HFC: wodorofluorowęglowodór
IATA: Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego
ICLEI: ICLEI
Ifen: Francuski Instytut Środowiska
INRETS: Narodowy Instytut Badań Transportu i Bezpieczeństwa
INSEE: Narodowy Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych
IWW: Institut für Wirtschaftsforschung und Wirtschaftspolitik - Universität Karlsruhe
LAURE: ustawa o powietrzu i racjonalne wykorzystanie energii
LOADDT: Sprzęt Prawo orientacji i trwałego rozwoju terytorium
Prawo Orientacja lądowy Transport: Loti
63
MESD: Ministerstwo Ekologii i Zrównoważonego Rozwoju
METLTM: Ministerstwo Infrastruktury, trans-portu, mieszkalnictwa, turystyki i morza
MIES: Inter Mission Ministerialna efektu cieplarnianego
N2O: podtlenek azotu
tlenki azotu: NOx
OECD: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju-ment
ONERC: Narodowe Obserwatorium skutków globalnego ocieplenia
PACA: Prowansja - Alpy - Cote d'Azur
PADD: Plan Zarządzania i Rozwoju, zrównoważony
PDU: Plan mobilności miejskiej
PDE: plany podróży służbowych
PDS: plany podróży szkoły
PKB: Produkt krajowy brutto
PLU: miejscowy plan
PNLCC: krajowe walka z programu zmian klimatycznych
UNEP: Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska
POS: obłożenia Plan piętra
PPA: Plan ochrony atmosfery
PREDIT: Narodowy Program Innowacji Badań i w transporcie lądowym
GWP: Global Warming Potential
CARA: plan regionalny w zakresie jakości powietrza
4D: Problemy i dyskusje na rzecz zrównoważonego rozwoju
RAC-F: Climate Action Network - Francja
RATP: Régie autonome des Transports jego pari
RFF Réseau Ferré de France
HVF: Opłata od Pojazdów Ciężarowych związane z blisko-tacji
SCOT: Spójność terytorialna
SDAU: Schemat rozwoju i urbanistyki
ESDP: Schemat rozwoju obszaru Wspólnoty
SIFES: strategia informacji i szkoleń w zakresie szklarni
SMV: Schemat multimodalny interwencjonistycznego
SNCF: Krajowe Towarzystwo francuskich kolejach
NSDS: Narodowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju
CCS: solidarność i odnowa miast
narzędzia Diagram: SSC
T & E: Transport i środowisko
RBD: transport publiczny na własnej stronie
TER ekspresowe pociągi regionalne
TGAP: ogólnego podatku polluan-Your działalności
TGV szybki pociąg
TIPP: podatku krajowego na produkty ropopochodne
Tec: węgiel tonę przeliczeniową
VNF: Drogi wodne Francji
WWF France: World Wildlife Fund - Francja
akronimy


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *