Medycznych i społecznych kosztów zanieczyszczenia miejskiego

Jakie są koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z zanieczyszczenia miejskiego?

Cet article est extrait de l’etude : transport miejski można pobierz pełną tutaj.

Medycznych i społecznych kosztów zanieczyszczenia miejskiego

Niedawne badanie wykazało, że przedwczesne zgony z powodu zanieczyszczeń miejskich w Londynie to 385 w roku 1999, podczas gdy zgony z powodu wypadków drogowych w 250. Najbardziej dotknięte są przede wszystkim starsze i chore dzieci, ale nikt nie jest w stanie ocenić wpływu zanieczyszczeń miejskich na oczekiwaną długość życia. Oddychanie spalin i pyłu kilka godzin dziennie jest prawdopodobnie równie rakotwórcze jak azbest.

Mais il est vrai que les filtres des voies d’aération des voitures particulières sont très performants, l’automobiliste ne se rend donc plus vraiment compte de cette pollution qu’il cause bien qu’il ne soit pas le seul responsable bien évidement.

Czytaj także:  Strata energii

Dynamiczne organizacje nadzoru epidemiologicznego

W ciągu ostatnich piętnastu lat znacznie wzrosły obawy mieszkańców dotyczące zagrożeń dla środowiska i ich rozważania przez władze publiczne.

1er Lipiec 98 rząd uchwalił ustawę mającą na celu wzmocnienie wachty i bezpieczeństwa zdrowotnego w celu oceny ryzyka i podjęcia, jeśli to konieczne, środków w celu ochrony ludzi.

W ten sposób powstał Instytut Nadzoru Zdrowotnego (InVS), który realizuje misje krajowej sieci zdrowia publicznego (RNSP).

W dziedzinie zanieczyszczenia powietrza, który nas interesuje, Francja opracowała system nadzoru epidemiologicznego w celu oceny i monitorowania wpływu zanieczyszczenia powietrza w miastach na zdrowie ludności.

Wiele badań jest przeprowadzanych w celu skorelowania szczytów zanieczyszczeń i hospitalizacji w celu oszacowania kosztów tego zanieczyszczenia dla społeczeństwa.

Czytaj także:  Czarnobyl: milion martwy w 20 lat?

Spotkałem pana Bruno Massona z Beta (Bureau of Applied Technical Studies) w
ENSPS, który obecnie robi tezę na temat globalnego badania kosztów zanieczyszczenia dla społeczeństwa.

Jego studia wykraczały znacznie poza przedmiot tutaj studiowany. Jednak dołączyliśmy 6:
– 2 courbes types d’impact de la pollution sur la santé
– le livret « Surveillance épidémiologique Aie & Santé », rapport de mars 1999 qui établit un bilan entre pollution et hospitalisations de manière plus détaillée.
– La conclusion intéressante d’un rapport épidémiologique

Poniżej, w celach informacyjnych, medyczno-społeczna krzywa kosztów dwutlenku siarki.

społeczny koszt zanieczyszczenia
Szacowany koszt na podstawie hospitalizacji i konsultacji. (Źródło: badanie B.Masson, 1997, Bureau of Applied Technical Studies, ENSPS)

Głównym celem tych badań jest podniesienie świadomości społecznej i
ludność (gdy jest rozpowszechniana) na temat kosztów zanieczyszczenia: podjąć środki zapobiegawcze i ogólnie politykę bardziej przyjazną dla środowiska.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *