Medycznych i społecznych kosztów zanieczyszczenia miejskiego


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Jakie są koszty społeczne i ekonomiczne wynikające z zanieczyszczenia miejskiego?

Ten artykuł jest pobierany z badania: transport miejski można pobierz pełną tutaj.

Medycznych i społecznych kosztów zanieczyszczenia miejskiego

Niedawne badanie wykazało, że przedwczesnych zgonów z zanieczyszczeniem miejskiego w Londynie były 385 1999 za rok, podczas gdy śmierć przez ruch 250. Jest to przede wszystkim osoby starsze i chore dzieci, które są najbardziej dotknięte, ale nikt nie może oszacować wpływ zanieczyszczenia miejskiego na długość życia. Oddychanie spalin i pyłu na kilka godzin dziennie, to prawdopodobnie jako rakotwórcze jak azbest.

Ale prawdą jest, że filtry torów napowietrzających samochodów są bardzo dobre, więc kierowca robi to naprawdę ważne, że powoduje zanieczyszczenie choć nie jest wyłączną odpowiedzialność oczywiście.

Organizacje dynamiczne nadzór epidemiologicznyPrzez piętnaście lat obawy mieszkańców przed zagrożeniami związanymi ze środowiskiem i ich uznania przez władze publiczne znacznie się rozwinęła.

1er lipca 98 rząd przyjął ustawę w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i monitorowania w celu oceny ryzyka i podjęcia ewentualnych działań mających na celu ochronę ludności.

Tak więc powstał Instytut Zdrowia Nadzoru (VS), który kontynuuje misję Krajowa Sieć Zdrowia Publicznego (RNSP).

W dziedzinie zanieczyszczenia powietrza, które nas interesuje jeden, Francja opracowała system nadzoru epidemiologicznego oceny i monitorowania wpływu zanieczyszczania powietrza w miastach na zdrowie ludności.

Liczne badania prowadzone są przez skorelowanie epizodów zanieczyszczenia oraz hospitalizacji, w celu oszacowania kosztów dla społeczeństwa zanieczyszczenia.

Poznałem Bruno Masson, Beta (Applied techniczne Study Office)
ENSPS, obecnie tezy o globalnym badaniu kosztów zanieczyszczeń dla społeczeństwa.

Jego badania w dużej mierze wyszedł przedmiotu badanego tutaj. Mamy jednak załączony 6:
- Krzywe 2 rodzaje wpływu zanieczyszczeń na zdrowie
- Broszura "Have Nadzór epidemiologiczny i zdrowie" Raport marca 1999 który ustanawia równowagę między zanieczyszczeniem i hospitalizacji w sposób bardziej szczegółowy.
- Ciekawa konkluzja raportu epidemiologicznego

Poniżej jako orientacyjną krzywej kosztów medycznych i społecznych dwutlenku siarki.

Koszty społeczne zanieczyszczenia
Szacunkowy koszt na podstawie hospitalizacji i konsultacji. (Źródło: Badanie B.Masson, 1997, zastosowano techniczną biuro projektowe, ENSPS)

Badania te mają na celu przede wszystkim podniesienie władze publiczne oraz
ludności (po zwolnieniu) o kosztach zanieczyszczenia: aby je podjąć środki zapobiegawcze i bardziej ekologicznej polityki w ogóle.


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *