Gaz wyjście jądrowa z turbin parowych w Walonii


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Artykuł syntetyczna Laurent Minguet, Autor blog NowfutureW tym wiele ciekawych dane pokazujące, że jądrowe wycofanie jest możliwe gazowe Turbiny parowe. Zastosowanie szyfrowane Walonii.

więcej: debaty na wyjściu jądrowej lub odwiedzić naszą stronę Forum na temat energetyki jądrowej

Wyjście jądrowa dla opornych

W oczekiwaniu Federacja Walonia-Bruksela 100% zasilane ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej, będzie przechodzić przez etap przejściowy w oparciu o trzech nowych elektrowni turbiny parowo-gazowych. Te stacje TGV są idealnym kolebką dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, ponieważ jest łatwy do różnicowania ich produkcji w zależności od rzeczywistych potrzeb. To nie jest przypadek energii jądrowej, która produkuje taką samą ilość energii w sposób ciągły, nawet w nocy, gdy popyt jest niski. Główną przeszkodą dla rezygnacji z atomu w Belgii nie jest koszt energii odnawialnej jest uderzające moc lobby atomowego. Udało mu się przedostać Edora Federacja odnawialnej energii elektrycznej, która nigdy nie zajęła stanowiska w sprawie energii jądrowej, mimo Fukushima.

Wiele osób martwi się o uwolnienie przemysłu jądrowego w Belgii. Stawka jest wysoka: jest on zastąpiony przez 2025 zdolności produkcyjnej elektrowni jądrowych lub megawatów 5.900 (MW), z czego połowa znajduje się w Tihange.

W 2009, Walonia wyprodukował prawie 34 TWh lub mld kWh (1), w tym 24 10 TWh TWh w Tihange i niejądrowego. Ponieważ region Walonii zużywa tylko 24 TWh rocznie (2), aby zaspokoić nasze zużycie powinny zatem zastąpić atomowej o mocy produkcyjnej 14 TWh rocznie.

Proste rozwiązanie: 2 CCGT

W oczekiwaniu Walonii napędzany 100% energii odnawialnej, TWh 14 1.800 może być wytwarzany przez MW elektrowni turbiny parowo-gazowego (TGV) dodatkowe, bieganie tuż pod 8.000 godzin rocznie (90% czasu). Projekt 900 MW uzyskał już pozwolenie na imadle. Pozostaje 14 roku realizować drugi projekt tego samego pokroju. A może pójść bardzo szybko między decyzji inwestycyjnej i realizacji, zajmuje się między 3 i 4 lat.

Jaki jest koszt za MWh produkowane?

Inwestycja tych dwóch fabryk wynosi jedynie do jednego miliarda euro mniej niż rok "wynajęcia jądrowej" (dochody kapitałowe Electrabel wynikające z faktu, że firma już nie amortyzować jego centralne) szacowana przez federalny urząd regulacji energetyki CREG do dwóch miliardów. Koszt tej inwestycji, finansowanych 5 20% na rok jest 4 € / MWh, co należy dodać 3 EUR / MWh koszty operacyjne (3).

Obecnie cena gazu dla dużego konsumenta około 28 € / MWh. Dzięki regularnej produkcji jako elektrowni jądrowej, centralny pociąg może osiągnąć wydajność 58%. Koszt energii elektrycznej wyniesie około 55 € / MWh (trochę mniej niż dwukrotnie ceny gazu), trzy razy mniej niż to, co obciąża konsumenta mieszkalnej.

Nikt nie może przewidzieć z pewnością, jakie będą ceny gazu w przyszłości, ale dać rzędy wielkości, cena na terminalu Zeebrugge (rok do przodu), aby przełączać się między 12 euro i 22 € / MWh 2009 (4). Cena rynkowa bezpłatnie na pokładzie (bez transportu) wynosi około 10 € / MWh (4 $ / MMBtu).

Co na temat produkcji CO2?

Powodem 198 kg CO2 MWh podstawowa, dodatkowa CCGT wyda rocznie kilka 4,8 Mt CO2, o produkcji związanej z bodźcem wysokich piecach Liege (5) lub 1,5 mln ton ropy spalania ,

W celu skompensowania tej produkcji CO2 wymagałaby na przykład zastępczego ogrzewania domu olejem opałowym, zanieczyszczających i drogie, przez ogrzewanie z granulatu (pelet), znacznie tańsze.

W rzeczywistości, istnieje wiele sposobów, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (GHG) poprzez efektywność energetyczną (oszczędność żarówek, urządzeń samochody A +, pompy ciepła, trzeźwy, efektywne kotły, etc.) nie wspominając o techniki gazowe kogeneracja, które zmniejszają 25% produkcji CO2 względem ciepła i oddzielnym energii.

W związku z tym, że byłoby lepiej, aby kontynuować promowanie zdecentralizowanej produkcji energii elektrycznej przez gaz, którego wydajność kogeneracji energii pierwotnej przekracza 90%, zamiast budowania dużą elektrownię cieplną.

Ponadto, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (wiatr, fotowoltaika, biomasa) bezpośrednio zmniejszyć CO2 produkcyjną wygenerowaną przez kopalnych (węgiel, ropa, gaz).

Rząd Walonii chce zwiększyć roczną produkcję wiatru przez 4 2020 TWh, roczne oszczędności w wysokości co najmniej 1,3 mln CO2 równoważnych ton (MtéqCO2).

Walonii osiągnął już cel UE zmniejszenia CO2

Dla europejskiego planu energetyczno-klimatycznego, Walonii nie istnieje. To była Belgia, która zgadza się na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w 123 MtéqCO2 2020 15% lub mniej niż 144,5 2 MtéqCO1990 roku referencyjnego. (6)

W 1990, 54,7 Walonii wydał MtéqC02 (7) przeciwko mniej niż 46 2007 lub 16,5 Mt% mniej. Walonii osiągnął już cel Europejska nałożyła na Belgii 2020.

Ponadto, w swoim sprawozdaniu z polityką regionalną, Walonii ustalił bardziej ambitny cel zmniejszenia 30% emisji gazów cieplarnianych w 2020. Należy wtedy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do 38 Mt (8) jest 8 Mt mniej niż co Europa nam potrzebne.

Nawet z nieustalonych CCGT, Walonia pozostaje jednym z najlepszych uczniów w klasie Europejskiej dla celów redukcji CO2.

Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych? W jakim kosztem?

Dzisiaj, koszt energii elektrycznej w najbardziej konkurencyjnych Region Walonii jest wiatr 54 € / MWh przy jak założenia cenie € 1,25 / W finansowane 5 20% w latach 2.200 h wiatr i 15 € koszty operacyjne za MWh (4)

Zaletą CCGT w stosunku do energii jądrowej jest bardzo elastyczny dostarczyć dodatkowej energii elektrycznej do produkcji odnawialnej. Jest to idealne kolebką dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Co więcej, jest to model, który ekolodzy zaproponowali od 20 lat jako alternatywa dla energetyki jądrowej. Wierny tej wizji, byli architekci ustawy o wyjeździe jądrowego w celu uniknięcia katastrofy Fukushima występuje jeden dzień Tihange. Czy utrzymanie elektrowni jądrowych, które powinny sprawić, iż obawiają The Blackout, a nie odwrotnie.

Ostatecznie równowagi pomiędzy produkcją i konsumpcją energii odnawialnej będą dostarczane przez wahania przechowywanie, prawdopodobnie dzięki stacji pompowych, takich jak turbiny Coo. Technika ta jest dobrze opanowane przez dziesięciolecia, i umożliwia powrót na 75% energii elektrycznej przechowywanej w rozsądnej cenie.

100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych? Czy potencjał istnieje w Walonii?

Przy założeniu 6 3 MW turbiny km2 (2.000 h / rok), potencjał wiatru w strefie rolnej (8.350 km2) jest 300 TWh.

Potencjał fotowoltaiczna tej dziedzinie jest 835 TWh. Zasadnicza różnica między mocą fotowoltaicznych i wiatrowych jest to, że tylko ten ostatni jest kompatybilny z produkcji rolnej.

Na papierze, a następnie, bez produkcji rolniczej, obszar ten może produkować 1.135 TWh energii elektrycznej, w porównaniu do naszych potrzeb elektrycznej 24 TWh.

Nawet zakładając, że powinniśmy wygenerować kilka dodatkowych TWh, aby zrównoważyć straty z pamięci, tylko 3 4% do% z czego byłyby wystarczające do osiągnięcia odnawialnej autarkii elektrycznej.

Odnawialny potencjał gleby Walonii znacznie przekracza nasze wymogi dotyczące zużycia.

Oczywiście nie wyklucza to, że można również importować energię odnawialną. Jest prawdopodobne, że nawet wtedy, gdy potencjalne istnieje powszechnie, to będzie właściwe, aby kontynuować importowanie część naszej energii odnawialnej biomasy lub energii elektrycznej, jeżeli rynek oferuje bardziej konkurencyjne ceny.

Bruksela i wtedy?

Na 6 TWh, który zużywa regionie Brukseli (9), zastąpi ona około 3 TWh energii jądrowej rocznie, co odpowiada produkcji zakładu TGV 350 MW. Będzie również osiągnąć dalszą redukcję jednego miliona ton CO2 wiedząc 4,3 Mt wydawane są do dziś.

Z energii urzędnicy wydajne budynki parku 70% emisji (Mt 3) w Brukseli, istnieje ogromny potencjał oszczędności energii i efektywności energetycznej.

W Brukseli też rozwój kogeneracji na gaz zdecentralizowana wydajność 90% korzystne jest zbudowanie dużego CCGT.

Kto boi się koniec energetyki jądrowej?

Francuskie generatory elektrowni jądrowych, które są grupy Suez (Electrabel) i EDF (SPE) cieszyć roczny dochód w wysokości co 1,75 2,3 mld CREG. Dlatego też duże zainteresowanie rozszerzyć tak długo, jak to możliwe, radioaktywnych krów mlecznych.

Aby to osiągnąć, wiele wiadomości zostały rozłożone przez lobby atomu: obawa przed brakiem w przypadku zamknięcia, strach przed gazem cieplarnianym ze wzrostem w stanie wypełnić nasze zobowiązania europejskie, lęk przed wzrost cen energii elektrycznej, utraty miejsc pracy i wiedzy.

A ogromny lobbing został wdrożony przekonać decydentów niektórych partii politycznych korzyści płynących z energetyki jądrowej.

To lobby jest również wpisany środowisk akademickich, w tym uniwersytetów, niektóre krzesła są dotowane przez przemysł jądrowy.

Ogół społeczeństwa cierpiał forum propagandową jądrowej wysyłania wiadomości za pośrednictwem jego infomercials telewizyjnych, kampanii radiowych i plakat 20 m2.

Siedzenie to lobby ciągły w Edora Federacja odnawialnej energii elektrycznej, które nigdy nie miało oficjalnego stanowiska w sprawie energii jądrowej.Wnioski ...

Katastrofa w Fukushimie miał wątpliwą zasługę przypominając arogancki i chciwego świecie technologii, że nawet w obrębie danego kraju należą do najbardziej zaawansowanych, demokratycznego świata i ostrożne, nie igrać z ogniem jądrowej.

Belgowie płacą więcej za energię elektryczną niż większość ich europejskich sąsiadów, z których niektóre nie mają nawet siły jądrowej.

istnieją technologie wytwarzania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Są one doskonałą okazją do rozwijania know-how, technologii i zatrudnienia, nie ma związku z przemysłem jądrowym.

Jeżeli koszt wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych jest trochę droższy niż obecny koszt konwencjonalnych źródeł energii, że nie zawierają one generują zewnętrzne, to jest znacznie poniżej ceny płacone małych i dużych odbiorców energii elektrycznej Belgia.

Nie bój koszt odnawialnej, ponieważ jest przejrzysta: daje pełną widoczność na przyszłe ceny. To nie jest przypadek paliw kopalnych, których ceny są bardzo niestabilne, ani z energią jądrową, że przyszłe pokolenia będą płacić rachunki przez wieki.

Laurent Minguet

referencje

(1) Electrabel. Elektrowni jądrowej Tihange.
(2) Łącznie 1 TWh straty dystrybucji
(3) Energia Walonii portalu. Tymczasowy przejazd 2009
(4) Oszczędności i polityk (JP Hansen-J. Percebois) z BOECK 2010 energetyczne.
(5) Arcelor Mittal / Ougrée: jeśli zanieczyszczenie jest duże, iew marca 25 2010.
(6) http://www.plan.be/websites/tfdd_88/fr/r5fr_fichessite725.html
(7) http://environnement.wallonie.be/enviroentreprises/pages/etatenviindustrie.asp?doc=syn-ind-ges
(8) http://gouvernement.wallonie.be/declaration-de-politique-regionale-wallonne
(9) plan rozdziału 2008-2012 z regionu stołecznego Brukseli (luty 2008)


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *