Właściwości wody, ogólnie


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Właściwości fizyczne i chemiczne wody: ogólną i zabytków.

Woda jest niezbędna do życia!

Obejmuje ona 70% planety to prosta cząsteczka o złożonych właściwościach.Rzadki substancja występuje w przyrodzie w trzech formach: gazowej, ciekłej i stałej.

właściwości ogólne

W przeciwieństwie do większości płynów:

- Woda rozszerza się umacnia,
- Kurczy się do fuzji
- To osiąga maksymalną gęstość w 4 ° C
- Jej lepkość zmniejsza się po ściśnięciu
- Posiada unikalne właściwości elektryczne i cieplne,
- Gromadzi się wyjątkowo dużą ilość ciepła,
- Jego temperatura wrzenia jest znacznie wyższa niż oczekiwano.Na koniec 1700 lat Lavoisier Cavendish oddzielnie, stwierdziliśmy, że woda zawiera:
- Powietrze palne (wodór) oraz
- Vital powietrza (tlenu)

W rzeczywistości, woda składa się z dwóch atomów wodoru i atom tlenu.

H2O Symbol: tlenek wodoru.

atomowych lub masie cząsteczkowejWody składa się z atomem tlenu, a dwa atomy wodoru.

Tlen: 16 gramów.
Wodór: * 2 1 gramów.

masa molowa wody: 18 gramów.

wiązania kowalencyjne

Każdy atom tlenu jest integralna z dwóch atomów wodoru wiązaniami chemicznymi. Osobliwość wody: każdy atom tlenu ma szczególny związek z atomów wodoru sąsiadującymi cząsteczkami ochrzczeni wiązania wodorowe:
- Te połączenia są wykonane i Unmade miliardów razy na sekundę,
- Są one odpowiedzialne za powstawanie sieci sześciokątów,
- Wynik jest rodzajem układu w sposób kryształów, a nie chaotyczny anarchii jak większość płynów,
- To wyjaśnia, dlaczego woda jest niezwykle stabilny.

Ciekawostki wody:

1) Lód pływa po wodzie: gęstość lodu jest 8% mniej niż wody w stanie ciekłym.

To, co powoduje 8% masy lodowej przekracza większego obszaru lub wizji 8% masy lodowych jest na powierzchnię.

2) Lód wody przejście jest rozszerzone: jeśli woda zajmuje ograniczonego głośność, pojemnik ulega ogromny nacisk (nad barem 2000).

Prawie cała ciecz ma właściwości przeciwne: że umowy na zestalania.

3) Gwiazdy w oddziałach 6: płatki śniegu forma gwiazd 6 oddziałów. Cząsteczki wody organizują się w sześciokątnych krat. Istnieje 12 odmiany lodu (patrz poniżej).

Więzy wody z naszych jednostek pomiarów fizycznych.

Temperatura definicji skali Celsjusza temperatury pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym.

Temperatura topnienia: 0 ° C
Temperatura wrzenia: 100 ° C

Z definicji, kalorii jest ilość ciepła wymaganego do zwiększenia temperatury wody 14,5 15,5 ° C 1 gramów wody destylowanej.

Czytaj więcej

Właściwości fizyko-chemiczne
W izotopowe i molekularne właściwości wody

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *