Patent Doktor Laigret: roszczenia


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Sposób wytwarzania węglowodorów i produkty gazowe i ciekłe otrzymane tą metodą.

Oto roszczenia Doktor Laigret z jego patentu na temat produkcji ropy i gazu przez fermentację biologiczną.

Można pobrać patent Laigret integralnie tutaj lub czytaj bezpośrednio reszta patentu tutaj.

Roszczenia i podsumowanie patentu dr. Laigreta

Niniejszy wynalazek obejmuje w szczególności:1) Zastosowanie mikroorganizmów beztlenowych, w szczególności bakterii z klasy Bacillus perfringens, do produkcji węglowodorów przez fermentację substancji organicznych w obecności katalizatorów, w szczególności krzemionki i śladowych ilości jodu.

2) Sposób odpowiedni do realizacji zastosowania określonego w 1) i głównie do utrzymywania, w obecności krzemionki, w warunkach prowadzenia fermentacji beztlenowej, wodnego i obojętnego roztworu, który zawiera z jednej strony jedną lub więcej substancji z kategorii niższych kwasów alifatycznych, rozpuszczalnych soli kwasów alifatycznych i niższych alkoholi alifatycznych, z drugiej strony jod, mikroorganizmy, Bacillus perfringens i składniki odżywcze dla te pałeczki.

3) Tryby wykonania procesu określone w 1) zawierające następujące dane oddzielnie lub według różnych możliwych kombinacji:

  • Stosowane laseczki należą do szczepu o numerze 5029 z Pasteur Institute of Paris;
  • Medium, w którym zachodzi fermentacja, zawiera około 0,01 w 0,02% jodu;
  • Krzemionkę umieszcza się w komorze fermentacyjnej w złożu, którego wysokość stanowi co najmniej szóstą część celitu i cieczy, która go pokonuje;
  • Krzemionkę stosuje się w postaci okrzemki,
  • Pożywka fermentacyjna jest utrzymywana w temperaturze około 30 do 37 ° C;
  • Przygotowuje się wodny roztwór składników odżywczych, których zawartość azotu nie przekracza zawartości roztworu peptonów 1%, dodaje się jod i czystą kulturę Bacillus umieszcza się na złożu krzemionki. sterylne, dodawać substancję lub substancje ulegające fermentacji i odnawiać je za każdym razem, gdy są spożywane;
  • Fermentacja metanowa jest początkowo powodowana przez użycie niższego kwasu alifatycznego lub soli takiego kwasu jako materiału ulegającego fermentacji, a gdy ta fermentacja zaczęła się pojawiać, proces fermentacji jest kontynuowany przez ponowne karmienie jednym lub więcej kwasy lub sole takich kwasów lub przez podawanie jednej lub więcej soli wyższych kwasów alifatycznych lub z jednym lub większą liczbą alkoholi (w odpowiednich przypadkach w postaci wodnych roztworów alkoholowych) lub jednocześnie z jednym lub większą liczbą kwasów lub niższe sole kwasu alifatycznego i z jednym lub więcej z dwóch innych gatunków.

4) Jako nowe produkty przemysłowe:

  • Roztwory wodne typu określonego pod 2)
  • Mieszaniny gazowe i mieszaniny ciekłe oparte na węglowodorach przygotowane za pomocą środków wskazanych pod 1), 2) lub 3).

Jean Ferdinand Marie Philippe LAIGRET.

więcej:

- Czytaj bezpośrednio reszta patentu.
- Pobierz patent Laigret integralnie w .pdf
- Projekt Laigret

facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *