Paliwa jutra 1. Granice biopaliw

Jakie będą paliwa jutra dla naszych samochodów: ograniczenia agro i biopaliw? autor: O.Daniélo

Bilet napisany dla The Human Network (Cisco).
Podziękowania dla Marguerite de Durant i Thibault Souchet ze SpinTank.fr za współpracę (BFM TV itp.).
Christian Matke (Chile) obecnie tłumaczy ten tekst na hiszpański.
Debata na ten temat jest kontynuacją postu Isabelle Delannoy na jej blogu.
Un Débat na forum Ekonologia („Wady i zalety samochodu elektrycznego”)
Debata na temat forum Air-Car-Concept (forum który dotyczy samochodów na sprężone powietrze)

Od Singapuru po Los Angeles, od Paryża po Meksyk, mieszkańcy miast na całym świecie są dziś duszeni przez zanieczyszczenia samochodowe. Słynne i zadymione silniki spalinowe obecnych pojazdów stwarzają poważne problemy zdrowotne, emitują toksyczne cząstki i gazy i są bardzo głośne. Według Komisji Europejskiej ponad 400 000 Europejczyków umiera przedwcześnie każdego roku z powodu zanieczyszczenia powietrza i tego zanieczyszczenia [1] ma również wpływ na wydajność pracowników, których wpływ wyniósłby kilka miliardów euro. Zanieczyszczenie samochodu zabija więcej niż wypadki drogowe. Ponadto te silniki cieplne z natury mają bardzo niską sprawność, 20% w cyklu pracy kierowców (18% w przypadku silnika benzynowego, 23% w przypadku silnika wysokoprężnego; w laboratorium, w idealnych warunkach, nieco więcej zostały uzyskane). Oznacza to, że gdy kupujesz litr paliwa, tylko jedna piąta tego litra faktycznie przesunie twój pojazd do przodu, reszta zostanie utracona. Ciekawe dla tych, którzy sprzedają paliwo, a tym bardziej dla tych, którzy go kupują…

Czego można oczekiwać od agropaliw?

zanieczyszczenie agropaliwami Jeśli chodzi o samochód, który jutro będzie toczył się po naszych drogach, niektórzy opierają swoje nadzieje na agropaliwach. Pamiętaj, że aby uzyskać agropaliwa, musisz uprawiać rośliny! Jednak rośliny (zboża, nasiona oleiste, drzewa itp.) Mają wydajność konwersji energii słonecznej w energię chemiczną (biomasę) poniżej 1%. Bez względu na przewidywany sektor, czy to w przypadku agropaliw pierwszej czy drugiej generacji, oraz niezależnie od czynników lub procesów stosowanych do transformacji (bakterie, grzyby, termity, enzymy, piroliza, zgazowanie, fermentacja etanolowa, tranestryfikacja itd ...), ten fizyczny limit na górze jest niezbędny, nawet w przypadku najbardziej wydajnych GMO, które zresztą niekoniecznie są pożądane. Energia nie jest tworzona, jest przekształcana (pierwsza zasada termodynamiki). Dodajmy, że po uzyskaniu biomasy należy ją zebrać, a następnie przekształcić w agropaliwo, stąd bardzo wysokie zużycie energii, a czasem prawie równa zawartości energetycznej uzyskanego agropaliwa… Wreszcie na poziomie nieuchronnie pojawiają się nowe straty silnika. Niezależnie od tego, czy działa na benzynie, czy na etanolu celulozowym, na benzynie lub oleju napędowym, wydajność silnika cieplnego pozostaje niska.

Ogólny bilans łańcucha energii „od słońca do koła” wynosi 0,08% w przypadku paliw agropaliwowych lub 100 razy mniej niż w przypadku sektora samochodów wykorzystujących energię słoneczną [4], Nawet gdyby wydajność silnika cieplnego mnożyć przez 2 w ciągu najbliższych 20–30 lat, ogólny bilans łańcucha pozostałby bardzo niski. Jak podkreślono w raporcie „Agropaliwa i środowisko” opublikowanym pod koniec 2008 r. Przez Ministerstwo Ekologii, „Agropaliwa znajdują się w strefie o najniższych wydajnościach, w rzeczywistości są ograniczone przez bardzo niską wydajność fotosyntezy (<1%). Trzecia generacja, wykorzystująca glony, pozostanie znacznie mniej skuteczna niż jakiekolwiek rozwiązania „elektryczne”, w szczególności wykorzystanie energii słonecznej. " 5

Czytaj także: Motoryzacja: MCE-5 zmienna silnik kompresji VCR-i

Tak słaba wydajność ma ważne konsekwencje środowiskowe i społeczne: oznacza powiększanie dużych obszarów. Aby zastąpić 50 Mtep (milion ton ekwiwalentu ropy) spalany każdego roku w transporcie we Francji, zwiększyłby 120% całkowitej powierzchni Francji! [6] Równanie jest nie do utrzymania; ponieważ wymagane obszary są ogromne, jesteśmy świadkami w krajach, które masowo rozwijają biopaliwa, takich jak Indonezja [7] lub Brazylia [8], ma godne ubolewania praktyki: wykorzystanie gruntów pod uprawy roślin spożywczych, wywłaszczenie małych właścicieli ziemskich, masowe wylesianie, które prowadzi do dramatycznych konsekwencji pod względem różnorodności biologicznej. Ponadto, a to jest zbyt często zapominane, uprawy są dużymi konsumentami słodkiej wody, cennego zasobu, który jest coraz mniej dostępny w wielu regionach planety, a liczba ludności na świecie rośnie. Wreszcie, duże ilości pestycydów (zdjęcie obok) i nawozów są wykorzystywane w uprawach energetycznych, a ich wpływ na środowisko jest również niepokojący (chemiczne zanieczyszczenie wody, eutrofizacja itp.). Badanie opublikowane w czasopiśmie Environmental Research Letters 13 stycznia 2009 r. Przeprowadzone w 238 krajach, stanach lub terytoriach pod kierunkiem Matta Johnstona i dotyczące 20 gatunków uprawnych wykazało, że jeden z nich był zawyżony do tej pory 2-krotnie plony etanolu uzyskane przez wiele roślin: kukurydzę, pszenicę, sorgo, jęczmień, maniok, burak cukrowy; to samo dotyczy plonów oleju z Jatropha, kokosa, orzeszków ziemnych, słonecznika, rzepaku itp. [9 i 10]

Czytaj także: Pobierz: The Blue Car - elektryczny samochód Bolloré

Departament Energii i Atmosfery Uniwersytetu Stanforda opublikował 2008 badanie wielokryterialne 11 umożliwiając poważne porównanie różnych energii odnawialnych, które mogą zaspokoić potrzeby sektora transportu. Zastosowane kryteria: emisja CO2, zużycie słodkiej wody, zanieczyszczenie chemiczne, zastosowane powierzchnie, wpływ na różnorodność biologiczną itp. Z tego dużego badania wynika, że ​​agropaliwa mają najgorszy bilans. Należy pamiętać, że spalanie agropaliw stwarza poważne problemy zdrowotne, które są niczym nieistotne [12]. Agropaliwa należy zatem stosować wyłącznie jako substytut ropy naftowej do zastosowań, w których nie można tego zrobić inaczej: na przykład samolotów długodystansowych. Paliwa mikroalgaliczne (które według dzisiejszego zespołu badawczego Shamash są nadal bardzo drogie, 10 euro za litr) oferują interesujące perspektywy dla tego rodzaju zastosowań. Jednak do tej pory nie przeprowadzono oceny oddziaływania tego rodzaju upraw na środowisko. Większość firm rozwijających te technologie wykorzystuje genetycznie zmodyfikowane mikroalgi. Co się stanie, jeśli te mikroalgi GMO zostaną znalezione w naturze?

Istnieją rośliny, które rosną w suchych obszarach. Tak jest na przykład w przypadku kuracji Jatropha. Ale rośliny te, pomimo niezwykłej odporności, są żywymi istotami, podobnie jak inne: bez dopływu wody i nawozów przeżywają i mają niską wydajność. Eksperci przeprowadzili kilka lat temu w suchych strefach z meksykańską odmianą Jatropha curcas przez meksykańskich inżynierów rolników. Wnioski z eksperymentów: bez regularnego zaopatrzenia w wodę wydajności są wyjątkowo niskie, nieopłacalne. A woda jest cennym zasobem w suchych strefach… Dzisiaj obserwujemy, w biednych regionach bardzo słabo widać masową uprawę dobrej ziemi za pomocą Jatropha curcas, ziemi, na której możemy uprawiać rośliny spożywcze , Olej rycynowy, roślina taka jak Jatropha curcas, z rodziny euphorbiaceae, jest na przykład uprawiana dzisiaj w Etiopii zamiast roślin spożywczych! Międzynarodowa sieć dostępu do zrównoważonej energii potępia konsekwencje tych praktyk dla lokalnych populacji [Etiopia: chłopi oparzeni obietnicami dotyczącymi biopaliw 13]. Uprawa Jatropha curcas lub, lepiej, drzewa wiążącego azot Pongamia pinnata (pongamia pinnata), jest przedmiotem zainteresowania mniej uprzywilejowanych populacji, które nie mogą na przykład nabyć paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. (pongamia pinnata) Dzięki ropie populacje te mogą zasilać generator. Uzyskana energia elektryczna pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby: produkować chłód do przechowywania leków i żywności, zasilać komputer, aby uzyskać dostęp do informacji itp. Olej może być wykorzystywany do zasilania silnika pompy wodnej lub platformy wielofunkcyjnej. Może być również stosowany jako surowiec do rzemieślniczej produkcji mydła, a tym samym poprawia warunki higieniczne. Na przykład bretoński żeglarz i ekolog Jo Le Guen założył w Burkina-faso bardzo istotny społecznie projekt „Życie w wiosce” [15], Z drugiej strony w Afryce, w Azji i Ameryce Południowej eksploatacja gruntów i lokalnych populacji znajdujących się w niekorzystnej sytuacji przez firmy, które sprzedają olej z Jatrofy w USA lub w Europie, aby wytwarzać z niego paliwa samochodowe, jest nonsensem suma społeczna i ekologiczna.

Czytaj także: Bitcoiny: naładuj elektryczny samochód i zapłać w krypto-walucie!

W świecie biopaliw istotny jest tylko sposób odzyskiwania odpadów z biogazu. Ale najskuteczniejszym sposobem wykorzystania tego biogazu nie jest spalenie go w silniku specjalnie wyposażonego pojazdu, ale w elektrociepłowni, która wytwarza energię elektryczną + ciepło, energię elektryczną napędzającą samochody elektryczne. Należy również pamiętać, że gdyby wszystkie odpady wyprodukowane we Francji (miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, odpady stałe i przyswajalne, w tym odpady z przemysłu spożywczego, fermentatory rolnicze) zostały odzyskane w biogazie, uzyskalibyśmy milion 3,3 tony ekwiwalentu ropy naftowej (SOLAGRO, wysoki szacunek [16]); Potrzeby transportowe to 50 Mtep we Francji.

Nadchodzą następujące.

Referencje i źródła

zanieczyszczenie cieplne silnika
sprawność cieplna silnika

porównawcza wydajność biopaliw słonecznych

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *