Upuść maskę

Są fizyczne granice wzrostu istotne?

Fizyczne ograniczenia wzrostu [1] czy są istotne?

Od słynnego zdania KE Boulding [2] podobnie jak publikacja raportu klubu rzymskiego, ten fizyczny limit stał się powszechny: tym bardziej należy się go obawiać i kwestionować zasadność tego twierdzenia, ponieważ przy globalnym ociepleniu są one dwa filary miękkiej „ekologicznej” krytyki funkcjonowania naszych społeczeństw. Jeśli kwalifikuję ten rodzaj krytyki jako „miękki”, dzieje się tak dlatego, że jest on ślepy na inne zjawiska, a jeśli tak, to dlatego, że zasadniczo zgadza się całkowicie z naszym sposobem funkcjonuje i żałuje jedynie, że przeszkody materialne nie utrudniają jej triumfalnego postępu.

Oczywiście nie ma sensu zaprzeczać rzeczywistości tych przeszkód, jeśli weźmie się pod uwagę, że dynamika kapitalizmu polega na tworzeniu kosztownej obfitości od zniszczenia wolnej obfitości [3]ograniczenia te mogłyby do pewnego stopnia zapewnić jej nową żywność. Funkcjonowanie cyklu towarowego można odczytać na dwa uzupełniające się sposoby: czasami jest on hiperracjonalizowany, uwzględniany w wewnętrznym metabolizmie w przedsiębiorstwach, na etapie produkcji, czasem jest odwrotnie, jeśli zbadamy praca konsumencka [4] co jest robione tak irracjonalnie, jak to możliwe (tj. przy maksymalnej ilości odpadów).

Z tego szczególnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby myśleć, że niedobór surowców, ponieważ wzrost niepożądanych efektów nie stanowi nowych źródeł zysku: w końcu celem firmy nie jest sprzedaż maksymalnej ilości towarów (jest to prawdą tylko w pewnych okolicznościach, ale nigdy tylko w tym przypadku cel), ale aby osiągnąć maksymalny zysk. Można sobie wyobrazić (słowa same się wypisują!) Subtelne technologie, które autonomicznie przetworzyłyby nasze najmniejsze odpady, energię słoneczną, która wytworzyłaby wystarczającą ilość energii, aby kontynuować niszczenie warunków naszego istnienia i jednocześnie co do niej doprowadzić. drogi paliatywny (por. transhumanizm) ...

Czytaj także: Energia wiatru na zdjęciach i filmach

Tak więc powierzchownie granice wzrostu wydają się raczej ograniczeniem rozumowania, które zamyka się w ramach, które odpowiadają jedynie rzeczywistości znanej do tej pory (prezentyzm) i pomijają inne możliwości. Właśnie dlatego jedyna zewnętrzna granica kapitalizmu nie wystarcza, aby przedstawić spójną analizę jego ewolucji, co można z niego wyciągnąć, jak to ma miejsce ogólnie, z koniecznymi reformami lub wręcz przeciwnie, w przypadku niektórych prądy naukowe (wpływowe) poprzez chęć przyspieszenia procesu, którego obawiają się inni…

Te dwa podejścia są równie fałszywe nawzajem, ponieważ są one oparte na okrojonym widoku początkowych danych problemu. Granicy zewnętrznej rzeczywiście towarzyszy limit wewnętrzny i limit logiczny, i właśnie ten zestaw należy wziąć pod uwagę. Nie będę rozwodził się nad tym tematem, po wcześniejszym jego obszernym omówieniu, ale chciałbym przypomnieć, że wewnętrzny limit wynika z połączenia spadku cen jednostkowych towarów i coraz mniejszego udziału ludzkiej pracy w ich produkcji => niższa stopa zysku. Logiczny limit pojawił się niedawno, z powodu niedopuszczalnego charakteru wewnętrznej granicy, co doprowadziło, w przeciwieństwie do zwykłego funkcjonowania, do gromadzenia abstrakcyjnej wartości z domniemanej pracy, którą można zrealizować tylko w przyszłość bardziej niż nieprawdopodobna ... Wspominam o tym ostatnim zjawisku ze względów metodologicznych, a także dlatego, że rzuca ono światło (jeśli spojrzymy na to poważnie), zwykły obszar wielkiego zamieszania na temat roli długu i l branża finansowa.

Czytaj także: Bezwładność cieplna oceanu może zwiększyć globalne ocieplenie

Tak więc, chociaż debata polityczna koncentruje się na formie redystrybucji zasobów, wydaje się, że jedynym krytycznym punktem merytorycznym, który pojawił się na froncie sceny, czasem w sposób teatralny („dom płonie!”), nie pozwala na spójną analizę obecnego metabolizmu społeczno-gospodarczego i jego kryzysu. Tylko analiza uwzględniająca całość mechanizmów leżących u podstaw pozwala zrozumieć, że kapitalizm, jak każdy system, dąży do końca swojej logiki: to właśnie robi, gdy stosuje paliatywną metodę coraz bardziej nieprawdopodobne w celu dalszego opóźnienia jego nieuchronnego upadku.

Aby uzyskać więcej informacji: „miękka” ekologia krótkowzroczna

Uwagi i odniesienia:
[1] Tutaj badany jest wzrost akumulacji wartości abstrakcyjnej, to znaczy g porównywalny do wzrostu towarów ...
[2] „Każdy, kto wierzy, że wykładniczy wzrost może trwać w nieskończoność w skończonym świecie, jest szaleniec lub ekonomistą. "
[3] Co jest innym sposobem stwierdzenia, że ​​powoduje niedobór…
[4] Ta koncepcja wyjaśnia symetryczną funkcję niszczenia towaru, co samo w sobie pozwala na kontynuowanie cyklu towaru; ponieważ towar odpowiada w mniejszym stopniu zaspokojeniu autentycznej ludzkiej potrzeby niż konieczności przepływu kapitału w celu jego zwiększenia, nie jest odpowiednie włączenie konsumpcji w tym cyklu w formie pracy , nawet jeśli nigdy nie jest postrzegany w tej formie.

1 komentuje: „Czy fizyczne ograniczenia wzrostu są istotne?”

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *