Energia w Chinach: słabość gospodarki

Chiny chcą zdywersyfikować swoje źródła energii

Chiny, które kontynuuje swój rozwój gospodarczy i demograficzny będzie największym zanieczyszczający od terminu planety

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że Chiny i Indie razem wyprzedzą Stany Zjednoczone (pierwszy zanieczyszczający) do 2015.
Podczas gdy zarządzanie środowiskiem pozostaje nieprzejrzystym problemem w Chinach, o czym świadczą niedawne zanieczyszczenie benzenu Songhua rzeki, kraj ten coraz bardziej zwraca się na odnawialne źródła energii jako pomocnicze rozwiązanie dla jego rozwoju.

Chiny: nowa przepaść energetyczna…

Przypomnijmy, że Chiny są niewątpliwie jednym z najbardziej dynamicznych krajów na świecie z 9% wzrostem w 2004 roku i populacją, która stanowi prawie 20% ludzkości.
Chiny, które nie są zobowiązane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, są obecnie drugim co do wielkości konsumentem ropy po Stanach Zjednoczonych. Jest także wiodącym na świecie producentem i konsumentem węgla, jednego z najbardziej zanieczyszczających źródeł energii, który zaspokaja prawie 70% zapotrzebowania na energię.
„Chiny są już pierwszym zanieczyszczającym w niektórych obszarach, takich jak emisje dwutlenku siarki. Ogólnie rzecz biorąc, jest teraz na drugim miejscu, ale powinno minąć Stany Zjednoczone w ciągu dziesięciu lat ”- powiedział profesor Gérald Fryxell, specjalista ds. Zrównoważonego rozwoju w chińskiej europejskiej międzynarodowej szkole biznesu w Szanghaju. Dodaje także - problem, z którym borykają się społeczeństwa uprzemysłowione - „Chiny zawsze mogą zmniejszyć udział ropy i węgla w swoich źródłach energii, nadal będą zużywać więcej” - mówi Gérald Fryxell. W rzeczywistości konsumpcja stale rośnie, niezależnie od tego, czy we Francji starzeje się populacja, czy w Chinach, gdzie rośnie ona znacznie, biorąc pod uwagę obecną wielkość jej populacji…

Czytaj także: Energia i surowce

… Który w dużej mierze opiera się na węglu

Stany Zjednoczone, Australia, Chiny, Indie i Korea Południowa ujawniły 28 lipca 2005 r. Istnienie projektu alternatywnego wobec protokołu z Kioto. Sojusz ten, zwany „partnerstwem Azji i Pacyfiku na rzecz czystego rozwoju i klimatu”, ma również ostateczny cel, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w celu złagodzenia obecnych zmian klimatu. Jednak środki, które zostaną wprowadzone, sprzyjają wdrażaniu czystych i zaawansowanych technologii wokół eksploatacji węgla.
„Uważamy, że najważniejszą rzeczą dla Chin jest oczyszczenie węgla z procesów takich jak gazyfikacja”, dodaje Emiliano Cecchini, kierownik projektu chińsko-włoskiego programu współpracy na rzecz ochrony środowiska z siedzibą w Szanghaju. Zostanie również zainwestowanych 650 milionów euro w celu zmniejszenia emisji dwutlenku siarki w wyniku spalania węgla.

Chińskich miast są zanieczyszczone dwutlenkiem siarki

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Chiński Instytut Nauk o Środowisku i Uniwersytet Qinghua, spośród 338 chińskich miast, w których mierzy się jakość powietrza, prawie dwie trzecie (63,5%) ma poziom zanieczyszczenia z powietrze uważane za umiarkowane lub poważne, najbardziej dotknięte regiony to południe i południowy zachód kraju.
Emisje dwutlenku siarki szybko rosną w Chinach, w szczególności z powodu intensywnego wykorzystania niskiej jakości węgla lub przestarzałych technik spalania w elektrowniach cieplnych. Według badań emisje dwutlenku siarki wyniosły 6,6 mln ton w 2002 r. I osiągną 12,86 mln ton w 2005 r., Jeśli nadal będą rosły w obecnym tempie. W sumie 30% terytorium Chin cierpi na kwaśne deszcze.
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wykazała na początku września 2005 r. Na mapie satelitarnej Envisat zasięg zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu (NO2) w Pekinie i północno-wschodnich Chinach. Jest to w rzeczywistości największa chmura zanieczyszczeń na świecie w wyniku spektakularnego wzrostu gospodarczego Chin w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Tlenki azotu są masowo emitowane przez samochody i stacjonarne źródła spalania, takie jak elektrownie cieplne do produkcji energii elektrycznej, instalacje grzewcze, przemysł ciężki, pożary lasów, a nawet spalarnie. NOx są źródłem kwaśnych złóż z SO2 i uczestniczą w zanieczyszczeniach fotochemicznych, powodując wytwarzanie ozonu troposferycznego, który jest czynnikiem nadmiernej śmiertelności.

Czytaj także: Francja w zyskach branży naftowej

W kierunku dywersyfikacji energetycznej

Jednak Chiny chcą zmniejszyć część swojej zależności od węgla, którego wydobycie kosztuje również życie tysięcy górników każdego roku. Instytut Badań Energii w Chinach oczekuje redukcji o 10% w ciągu 15 lat. Niedawno China Daily poinformował, że budowa nowych elektrowni węglowych została zakazana w Pekinie, Szanghaju i 21 stolicach prowincji.

W tym celu Chiny ogłosiły na początku listopada inwestycję w wysokości 180 miliardów dolarów na rozwój energii odnawialnych i zwiększenie z 7% do 15% swojego udziału w światowym zużyciu energii w 2020 roku. ”Chiny zachęcają firmy do korzystania z d „Inne źródła energii, takie jak energia słoneczna lub wiatrowa, poprzez obniżenie niektórych podatków” - wyjaśnia Han Zhengguo, analityk grupy finansowej Haitong Securities w Szanghaju.

Wreszcie Chiny inwestują również w energię jądrową przy wsparciu Francji, ponieważ do 2020 r. Powstanie 40 elektrowni jądrowych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *