Eli Cohen, nowy wiek kapitalizmu

Eli Cohen. stron 408. Wydawca: Fayard (październik 12 2005)

New Age kapitalizm Eli Cohen

prezentacja

Istnieje zagadka współczesnego kapitalizmu. Jak wyjaśnić, że największy krach na giełdzie, jaki znamy od 1929 r., Pęknięcie bańki internetowej, nie miało żadnego zwykłego wpływu na ogólną gospodarkę? Dlaczego oszukańcze bankructwa Enron i Worldcom nie spowolniły rozprzestrzeniania się amerykańskiego kapitalizmu finansowego na całym świecie? Aby zrozumieć nową logikę działania, Elie Cohen postanowiła przeanalizować powstanie i upadek dwóch charakterystycznych firm z lat 1990.: Enron i Vivendi. Te dwie porażki dalekie od ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności ich porywczych promotorów ujawniają głębiej rolę rynków finansowych w określaniu strategii przemysłowych. Niezwykle reaktywne finanse rynkowe zmniejszają ryzyko, rozkładając je i pogarszając poprzez promowanie spekulacji. Ta książka analizuje powstawanie mitów rynkowych, baniek spekulacyjnych, metod zarządzania, przedstawia wszechświat graczy w tej branży ryzyka (analitycy, audytorzy, asesorzy) i raporty o systemie, w którym zbiorowy błąd jest preferowany niż przełamywanie konsensusu. Jak regulować rynki finansowe bez ograniczania zdolności do innowacji? Jak zapobiec arbitrażowi między przepisami w nowej erze kapitalizmu? Są to problemy, przed którymi stoją nasze rządy i główne międzynarodowe instytucje finansowe, na które Elie Cohen odpowiada jasno i jasno.

Czytaj także: La Belle Verte

Biografia autora

Elie Cohen jest ekonomistką, dyrektorem badań w CNRS i National Foundation for Political Science. Jest w szczególności autorem „High tech” Colbertisme (1992), heksagonalnej La Tentation (1996) i mondialu L'Ordre économique (2001).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *