ONZ: uzyskaj prawo do niezależności energetycznej w UDHR

Ten tekst proponuje dodać koncepcję dostępu do niezależności energetycznej w artykule 25 Deklaracji Praw Człowieka. To jest tak, że dostęp do energii nie zależy wyłącznie (lub prawie) od międzynarodowych koncernów, a niektóre stały się bogatsze niż w wielu krajach! Ten tekst powinien być adresowany do decydentów politycznych, instytucjonalnych i niepolitycznych [...]