ONZ: uzyskaj prawo do niezależności energetycznej w UDHR

W tym tekście proponuje się dodanie pojęcia dostępu do autonomii energetycznej do artykułu 25 Deklaracji Praw Człowieka. Dzieje się tak, aby dostęp do energii nie zależał już wyłącznie (lub prawie) od korporacji międzynarodowych, z których niektóre stały się bogatsze niż wiele krajów! Tekst ten powinien być skierowany do decydentów politycznych, instytucjonalnych, a nie […]