Emmanuel Giboulot w sądzie: obowiązek zanieczyszczenia pestycydami?

E. Giboulot jest organicznym uprawą winorośli, który odmówił użycia pestycydu, który uważa za niebezpieczny dla zdrowia i środowiska, 24 w lutym zostaje wezwany do sądu karnego z karą poniesioną przez 6 miesięcy pozbawienia wolności i 30 000 euro dobrze !! Całe „uzasadnione” rolnictwo może zatem zostać potępione przez orzecznictwo ... za „brak zanieczyszczenia” [...]