Pobierz: ryzyko jądrowe i ryzyko finansowe

Analogia między ryzykiem jądrowym (promieniowanie) a ryzykiem finansowym (katastrofa) w dokumencie opinii publicznej w języku angielskim. Paralele promieniowania i zarządzania ryzykiem finansowym przy akceptacji publicznej Mark Hogue Streszczenie - Załamanie finansowe 2007 stwarza okazję do międzydyscyplinarnego porównania ocen ryzyka. Błędy w ocenach ryzyka finansowego są częścią winy [...]

Pobierz: Sonoluminesence: odkrycie reakcji jądrowych, zimna fuzja, przeprowadzone przez Uniwersytet Purdue

Sonoluminesence: Potwierdzenie zjawisk jądrowych (typ fuzji na zimno) przez University of Purdue Przeprowadzono eksperymenty potwierdzające w celu oceny możliwości syntezy jądrowej emisji neutronów i trytu podczas zaszczepionej neutronami kawitacji akustycznej deuterowanego acetonu. Odpowiednie eksperymenty kontrolne przeprowadza się z normalnym acetonem. Istotne statystycznie (5-11 [...]