Teza na mokrej spalania i wydajności remi Guillet

Mokre spalania i 232 wydajność stron w .pdf tezy przedstawione na uzyskanie tytułu doktora Uniwersytetu Henri Poincaré, Mechaniki Nancy 1 Nauka i Energetyki. Autor: Rémi GUILLET. Słowa kluczowe: mokre spalanie / spalanie / wilgotność / wilgotność / środowisko / wydajność / energia / proces termiczny / tlenki azotu [...]

BioFuel systemu BFS Niebieski Petroleum One: algi biopaliw na RTL-TVI

W tym tygodniu RTL-TVi opublikowało numer „Tout explicplique” poświęcony glonom, aw szczególności biopaliwom z mikroalg, z praktycznym zastosowaniem w fabryce BFS w Alicante. Widzieliśmy fabrykę w Alicante z kilkoma interesującymi informacjami, w tym obecność „tajnego katalizatora” w reaktorach wzrostu, małych białych kulkach, które przypominają… azotan… Odzysk […]

Europejska dyrektywa 2010-31 UE pozytywne dla wszystkich domów w 2020?

Dzięki dyrektywie 2010 / 31 / UE Unia Europejska chce nowych „quasi-pozytywnych” budynków (pasywnych?) Do wszystkich nowych konstrukcji w 2020 i od 2018 do budynków użyteczności publicznej! Fragment: Artykuł 9 Budynki, których zużycie energii wynosi prawie zero 1. Państwa członkowskie zapewniają, aby: państwa członkowskie ustanowiły te minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej zgodnie z [...]