Biopaliwa lub biopaliwa?

Agropaliwa czy biopaliwa? Propozycja ich rozróżnienia. Econologie.com proponuje podjęcie decyzji w sprawie definicji biopaliw, aby uniknąć nieporozumień przekazywanych przez media między antyekonologicznymi agropaliwami a biopaliwami drugiej i trzeciej generacji, ich ekonologią… Agropaliwa są obecnie bardzo modne w mediach ale są też bardzo krytykowane […]

Fischer-Tropscha: paliwo stałe do paliwa ciekłego

Proces Fischera Tropscha do syntezy paliwa płynnego Słowa kluczowe: Fischer, tropsh, proces, upłynnianie, paliwo, ciało stałe, ciecz, węgiel, węgiel, biomasa, syncruda, gaz syntezowy, synteza, paliwo, biopaliwo, agropaliwa. Proces Fischera Tropscha jest dość złożonym procesem upłynniania paliwa stałego lub gazowego. Innymi słowy, umożliwia uzyskanie paliwa płynnego z […]