Pobierz: Projekt Echo silnika przez Mines de Douai, Raport końcowy

Silnik Projekt Echo na procesie Pantone przez Douai Mines inżynierii szkoły. Nasz projekt jest badanie reaktora Pantone. Nasz wybór padł na produkcję i prototypów badawczych opartych na planach oryginalnym patentem i rozpowszechniać nasze wyniki i nasze podejście. Nie chcieliśmy, aby przetestować [...]

Znajdź drewno opałowe

Econologie.com właśnie nawiązało współpracę ze stroną Bois de Chauffage.net, oto nowa prezentacja nowej wersji tego ostatniego. Uruchomienie nowej wersji .Net Firewood .Net Firewood to katalog, który porównuje oferty ponad profesjonalnych dostawców drewna opałowego 200 [...]

RT2005, opory cieplne

Jakie są wartości oporów cieplnych zalecanych przez RT2005 dla różnych ścian i miejsc, które mają być izolowane od nowego domu? Wartości te pochodzą z następującego dokumentu: Izolacja: odporność termiczna zalecana przez RT2005 i odnosi się do mieszkania zlokalizowanego w strefie klimatycznej H1 (najzimniejszej). Utracone przestrzenie dachowe: zalecany opór> = 6.5. Poddasze […]

Pobierz: Rolnictwo, bilans energetyczny upraw rolnych i ekwiwalent ropy naftowej

Synteza potrzeb energetycznych i naftowych rolnictwa. Jest to synteza uwzględniająca wszystkie potrzeby działalności rolniczej: wyniki są dość oszałamiające, w niektórych przypadkach przekraczamy równoważny olej 800L na uprawiany hektar. Wiedząc o tym, „konwencjonalne” biopaliwa rolne można w dużej mierze zakwestionować. List Komitetu Terytorialnego [...]