Podatek CO2 w Szwajcarii?

Od 2006 r. Podatek od CO2 będzie stosowany do paliw kopalnych w Szwajcarii Artykuł ustanawiający podatek od emisji CO2 dla Szwajcarii od paliw kopalnych: mechanizmy i działanie… Słowa kluczowe: CO2, podatek, paliwo, olej napędowy, benzyna, paliwo, węgiel, zanieczyszczenie, efekt cieplarniany Szwajcarska Rada Federalna postanowiła wprowadzić podatek od […]

alternatywne konstrukcje

18, 19, 20 i 21 Mars 2005 odbyły się na ekologicznej wystawie słupowej w parku kwiatów Vincennes w Paryżu. Można zobaczyć całkowicie zielone koncepcje budowlane, takie jak dom kopuły obracający się w toczeniu drewna zgodnie z orientacją słońca lub firmy oferujące materiały [...]

Rentowność biogazu

Pour qu’une unité de biométhanisation en porcherie avec sa cogénératrice électrique soit rentable, il faut étudier de près les rendements fermentaires en production de méthane, un rendement notamment conditionné par le taux de matière sèche du liquide à fermenter. Il faut ensuite un module générateur d’électricité adapté au volume d’émission de gaz de l’unité de […]

Jądrowe i filozofia

Cet article concerne la politique nucléaire française et de l’énergie nucléaire plus généralement. Mots clés : nucléaire, énergie, electricité, politique, puissance, déchets, Eric Souffleux » Voici les données qu’il faut que tu ai à l’esprit pour discuter du nucléaire. Comme tu vas le voir, j’ai encore un peu évolué, précisé ma position : – D’abord […]

Pierwszy prototyp Hydrogen Moto

15 March 2005, pierwszy prototyp motocykla napędzanego wodorowym ogniwem paliwowym, został wprowadzony w Londynie przez jego producenta, firmę Intelligent Energy. Maksymalna prędkość tego prototypu wynosi 80 km / h dla zakresu 160 km. Jedyny problem, ten pojazd byłby zbyt ... cichy! Producent rozważa [...]

Środowisko: czy twoja gmina jest zagrożona?

Odkryj Prim.net, stronę internetową Ministerstwa Ekologii poświęconą zapobieganiu zagrożeniom naturalnym i przemysłowym. W szczególności sugeruje, że użytkownicy Internetu powinni być świadomi ryzyka środowiskowego ponoszonego w ich gminie. Prim.net powraca do pierwszych wiadomości z publikacją dekretu Czwartek 17 Luty, umożliwiając wkrótce kupujących i najemców domu [...]