Zatoka Stream, planowane zamknięcie?

Czarny scenariusz w Białym Domu. Jeśli strumień zatoki zatrzyma się ...

grzaniepoddasze + topnienie biegunów = ustanie prądu oceanu + panika na planecie.

Jest to równanie podane przez dwóch amerykańskich badaczy George'owi W. Bushowi, który spieszył się ... aby go pochować!

Niektóre raporty są chłodne z tyłu. Ten napisany przez Petera Schwartza i Douga Randalla na prośbę Pentagonu jest zatytułowany: [...]

Synergiczna aktualizacja programu ...

Synergiczna teoria fizyki opracowana przez francuskiego inżyniera badań René-Louis Vallée w latach 70, a następnie odrzucona przez oficjalną naukę, zna dziś ożywienie zainteresowania dzięki sukcesowi kilku prostych eksperymentów do zrealizowania i sprawdzić. Ta teoria, która pokazuje istnienie środowiska elektromagnetycznego, oferuje możliwość udomowienia [...]

Uruchomienie wirnika H.

Z wynalazku MM. Friedrich Zastrow i Heiko Schier z Instytutu Elektrotechniki i Automatyki (IAE) Wyższej Szkoły Technicznej (FH) Bremerhaven, nawiązano współpracę z firmą „BG - inżynieria Braun & Gorke GbR ”z Bremerhaven za opracowanie wirnika„ H ”. InnoWi GmbH ma [...]

Zakład GHG

Każdego miesiąca Energograd i jego partnerzy publikują bezpłatnie L'Usine à GES, list od specjalistów ds. Zmian klimatu. Biuletyn specjalistów ds. Zmian klimatu, wydawany przez Energograd, O2 France i PricewaterhouseCoopers, L'Usine à GES, jest jedynym francuskojęzycznym magazynem dla osób zainteresowanych globalnym ociepleniem i jego ekonomicznymi i społecznymi skutkami. [...]

9 Miliard ludzi

Ponad 9 miliardów ludzi na Ziemi w 2050

Populacja świata powinnaWedług raportu ONZ opublikowanego w czwartek, wzrośnie on z 2,6 miliardów w ciągu najbliższych lat 45, aby z 6,5 miliardów w tym roku do 9,1 miliardów w 2050.

Większa część wzrostu nastąpi w krajach najsłabiej rozwiniętych, których populacja wzrośnie z dzisiejszych miliardów 5,3 do miliardów 7,8 w 2050, podczas gdy [...]

Prawo francuskie i biopaliwa

Wzrost ilości biopaliw korzystających z obniżenia podatku wewnętrznego w wysokościwzywanie produktów naftowych i złagodzenie procedur zatwierdzania dla odnośnych jednostek produkcyjnych

Uwagi: artykuł ten zwiększa kontyngent przewidziany w art. 265 bis A kodeksu celnego na produkcję biopaliw korzystających z obniżek podatków krajowych na produkty ropopochodne. On [...]