Turbiny pływowe

Nowy front otwiera się w walce o odnawialne źródła energii: wykorzystanie prądów podwodnych. Słowa kluczowe: energia odnawialna, energia hydrauliczna, hydroelektryczność, odzysk, wykorzystanie, prądy morskie, morze, pływ, turbina pływowa, turbiny wiatrowe Autor: Armelle THORAVAL Turbiny pływowe? Zawieszony w powietrzu i zakotwiczony do ziemi za pomocą łańcuchów, stworzenie przypomina rodzaj wodnosamolotu […]

Zostało niecałe dziesięć lat, aby uratować planetę

Jak mówi duże badanie, które zostanie opublikowane we wtorek, pozostało niecałe dziesięć lat, aby uniknąć katastrofalnego trzęsienia ziemi. Raport, napisany przez szeroki panel naukowców, byłych polityków i ekonomistów, zatytułowany „Spotkanie ze zmianami klimatu”, określa, że ​​nie ma powrotu do zmiany klimatu na dziesięć lat lub nawet krócej. powyżej którego [...]

Air car: wieje?

Oto uwaga gościa na temat wynalazku pana Negre'a. „Kilku akcjonariuszy MDI zamierza podjąć działania przeciwko grupie MDI. Rzeczywiście, koncepcja silnika powietrznego obiecana przez pana NEGRE zaczyna się w dużej mierze przeciągać w czasie. Wszystkie miesiące 6 obietnic zatwierdzeń [...]

Kompostowanie przemysłowe

Kompostowanie przemysłowe Słowa kluczowe: recykling, kompost, kompostowanie, odpady zielone, odpady organiczne, odzysk. Francja produkuje prawie 600 milionów ton odpadów rocznie, z czego ponad 400 to odpady organiczne. W tym drugim przypadku kompostowanie jest szybko rozwijającą się ścieżką leczenia, preferowaną przez obecny kontekst regulacyjny i socjologiczny. [...]

Jacques Benveniste nie żyje

Słowa kluczowe: Jacques Benveniste, pamięć wody, cząsteczki, leki, zastosowania, homeopatia. Artykuł ten następuje po śmierci pana Beneveniste w październiku 2004 r. Chcielibyśmy przypomnieć naszym czytelnikom, co następuje: potrzeba 1000 eksperymentów, aby potwierdzić zasadę, ale tylko jeden wystarczy, aby ją unieważnić! I bądźmy mądrzy, aby nie […]

Różnorodność biologiczna w niebezpieczeństwie

Słowa kluczowe: szczyt, konferencja, różnorodność biologiczna, gatunki, zwierzęta, wyginięcie, wpływ, człowiek, przyczyna, modyfikacje, zanieczyszczenie, ekosystem Przegląd prasy 4 artykułów na temat szczytu UNESCO w styczniu 2005 r. Na temat różnorodności biologicznej. 1) Alarm dla zagrożonej różnorodności biologicznej, Le Monde Hervé Kempf Z inicjatywy Jacquesa Chiraca w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja […]

Permu wymierania

250 milionów lat temu zmiany klimatu odpowiedzialne za wielkie wyginięcie Wygnanie permskie Wyginięcie permskie jest największym wymieraniu masowym, które dotknęło biosferę. Wystąpił 250 milionów lat temu i wyznacza granicę między permem a triasem, a zatem granicę między erą pierwotną (paleozoik) […]