Tsunami: Wzywajcie do solidarności!

Znakomita wiadomość po katastrofie w Azji! Kilka francuskich organizacji humanitarnych zwiększa wezwania do darowizn po tsunami w Azji: - Francuski Secours Populaire ogłosił, że uwolnił pomoc w nagłych wypadkach z 100.000 euro. Darowizny finansowe, określające organizację humanitarną, mogą być kierowane do Francuskiego Stowarzyszenia Pomocy Ludowej BP 3303, 75123 Paris cedex 3 lub [...]

2004 ocieplenie i bilans środowiskowy

Rok 2004 potwierdza globalne ocieplenie

align = "left">Słowa kluczowe: globalne ocieplenie, globalne ocieplenie, efekt cieplarniany, zanieczyszczenie CO2.

Światowa Organizacja Meteorologiczna opublikowała właśnie pierwszy globalny raport klimatyczny za rok 2004, który zostanie ukończony w marcu 2005, kiedy będą dostępne dane z grudnia.

Według [...]

Asian Tsunami!

Jak wszyscy wiecie, kilka dni temu w Azji Południowo-Wschodniej ogromne trzęsienie ziemi wywołało rzadkie tsunami, które dotknęło wiele krajów przybrzeżnych w Zatoce Bengalskiej i na Oceanie Indyjskim. Trzy dni po katastrofie fakty są alarmujące: więcej ofiar 25 000 „oficjalnych” i [...]

Niedoceniane zanieczyszczenie transportowe

Europejska Agencja Środowiska (www.eea.eu.int) w swoim najnowszym raporcie „Dziesięć kluczowych zagadnień dotyczących transportu i środowiska dla decydentów politycznych” mówi, że stosowanie nieodpowiednich standardów testowania prowadzi do niedoszacowania emisje zanieczyszczeń powietrza uwalniane przez nowe pojazdy. Cykle testowe nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków użytkowania, co wyjaśnia, dlaczego zanieczyszczenie atmosfery [...]

Zmierz wydajność silnika cieplnego

Jak prawidłowo zmierzyć wydajność zmodyfikowanego silnika.

Oto podsumowanieWywiad / artykuł, który zrealizowałem dla magazynu Passerelleco.

Czy silnik „Pantone” stanowi rozwiązanie do jazdy, zmniejszając zanieczyszczenie i zużycie paliwa? W przypadku zanieczyszczenia wydaje się, że przynosi wyraźną poprawę. W odniesieniu do konsumpcji krążą najbardziej sprzeczne zarzuty, a czasami pantone jest [...]