Pierwsza instalacja ogniw paliwowych Chemnitz

Politechnika Chemnitz i City Services współpracują ze szkołą Richarda Hartmanna nad rozwojem alternatywnych źródeł energii Od października 2004 r. Energia elektryczna jest produkowana w Chemnitz z czystego wodoru. Pierwszy zakład ogniw paliwowych w mieście znajduje się w szkole Richarda Hartmanna. Prąd jest wytwarzany z maksymalną mocą […]

Paliwa ropopochodne: benzyna, olej napędowy, nafta LPG i ich dodatki

Charakterystyka powszechnie stosowanych paliw ropopochodnych: benzyny, oleju napędowego, nafty, LPG, CNG, butanu, propanu i głównych dodatków ropopochodnych Należy pamiętać, że żadne paliwo nie jest czystym związkiem. Wszystkie (z pewnymi wyjątkami) są mieszaniną mieszalnych związków o uzupełniających się właściwościach. Definicje charakterystyk dotyczą definicji paliw Benzyna (heptan) Wzór chemiczny: C7 H16 (przybliżone […]

Paliwa: Definicje

Co to jest paliwo? Obecnie powszechnie stosowanymi paliwami konwencjonalnymi są węglowodory (organ organiczny złożony tylko z atomów węgla i wodoru). Wzór chemiczny węglowodorów stosowanych w samochodach jest generalnie przedstawiony w postaci: CnHm, gdzie „n” i „m” oznaczają odpowiednią liczbę atomów węgla i wodoru w […]

Tybetańska energia geotermalna zasila elektrownie

Tybetański Region Autonomiczny (Chiny, południowy zachód) jest domem dla bogatych zasobów geotermalnych, które mogą zasilać elektrownie o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej miliona kW, według tybetańskiego członka Akademii „Inżynieria z Chin. Wstępne dochodzenie przeprowadzone przez akademika Dorji i jego współpracowników wykazało, że płaskowyż Qinghai-Tybet, położony […]

równanie spalania

Badanie równania spalania całkowitego spalania węglowodoru stosowanego do kontroli zanieczyszczenia silnika. Dowiedz się więcej: forum o spalaniu Rozpoczynamy od ogólnego wzoru na całkowite spalanie alkanów: CnH (2n + 2) + (3n + 1) / 2 * (O2 + 3.76N2) -> nCO2 + (n + 1) H2O + (3n + 1) ) /2*3.76N2 1) Objętościowe badanie równania pełnego spalania: Uwzględnienie spalin […]

Turbiny wiatrowe i lokalny wpływ na klimat

Naukowcy wykorzystali model atmosferyczny Regionalnego Systemu Modelowania Atmosferycznego (RAMS) do oceny wpływu, jaki może mieć duża liczba turbin wiatrowych na klimat Wielkich Równin. Somnath Baidya Roy z Princeton University (New Jersey) i jego koledzy zasymulowali obecność parku 10000 50 gigantycznych turbin wiatrowych z łopatami o długości XNUMX metrów […]