10 wyobrażenia o środowisku


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

10 wyobrażenia o środowisku

W odpowiedzi, skorzystaj z naszego Forum

Najlepszym zdrowia ekologiczne? Papier dziesiątkuje lasy. Szkodliwe GMO dla środowiska naturalnego? To nie takie proste ...

1) Papier dziesiątkuje las

FAŁSZ Przemysł papierniczy używa do jego produkcji, jak produktów ubocznych lasu (spadek tartaków, oddziałów, topy ...). We Francji, meble i opakowania pochłaniają ponad połowę tarcicy drewna liściastego, a sektor budowlany jest 60% zastosowań drewna drewna. W krajach tropikalnych lasów są pierwszymi ofiarami Rolnictwa (80% przyczyn wylesiania) żywego inwentarza i ciśnienie ludności. Każdego roku, obszar wielkości Hiszpanii znika na przykład w brazylijskiej Amazonii. Południowo-wschodniej Azji i Afryki są też obszary nadmiernie eksploatowane.

Więcej informacji na temat recyklingu papieru i kartonu

2) Woda butelkowana jest bardziej zielona

FAŁSZ woda butelkowana nie jest lepsza dla zdrowia (niektóre mają nawet zalecaną zawartość wody mineralnej dla bieżącej konsumpcji). Prowadzi to także do znaczących skutków dla środowiska: zwiększone zużycie surowców i energii do produkcji butelek, opakowań, pakowania i transportu, aby dostać je w sklepach. Wreszcie, plastikowe butelki generować 135 000 ton odpadów rocznie we Francji.

Czytaj więcej na opakowaniu

3) Dziura ozonowa jest spowodowana gazu cieplarnianego

FAUX En réalité, il ne s’agit pas d’un « trou », mais d’une baisse de la concentration en ozone de l’atmosphère, notamment au-dessus des régions polaires. Cet amincissement est dû aux chlorofluorocarbones (CFC), largement utilisés dans la fabrication des réfrigérateurs, des climatiseurs, ou encore des solvants. En revanche, les CFC ne sont pas des gaz à effet de serre. Il s’agit donc de deux phénomènes bien distincts

Energia odnawialna będzie wymienić olej

PRAWDA i FAŁSZ. W obliczu niedoborów ropy naftowej oraz globalne ocieplenie, musimy rozwijać non-emitting źródeł energii gazów cieplarnianych. W tym samym czasie, będziemy musieli niemal dwukrotnie produkcji energii na świecie w najbliższych latach 50. Wiedząc, że w dniu dzisiejszym 80% naszej energii pochodzi z ropy, gazu i węgla, energii odnawialnej (wiatrowej, słonecznej ...) wniesie cenny wkład, ale niekoniecznie niekompletne ze względu na niską wydajność. Aby zapewnić ogromne ilości energii wymaganej, nie jest jasne, w jaki sposób obejść się bez energetyki jądrowej nie emitują gazów cieplarnianych. Z nowych typów reaktorów, rezerwy uranu byłoby zabezpieczyć wieków zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie. Poniżej znajduje się kwestią wyboru politycznego ...

Olej jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany

FAŁSZ Protokół z Kioto został wyznaczony gazów odpowiedzialnych za gazów cieplarnianych: para wodna, dwutlenek węgla lub CO2, metan, podtlenek azotu, wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory i sześciofluorek siarki. Jeśli CO2 odpowiada za ponad 50% wzrostu całkowitej emisji gazów cieplarnianych, metan jest ważne, ponieważ jego zdolność zatrzymywania ciepła 21 razy. Duża ilość metanu w atmosferze pochodzi ze zwierząt gospodarskich, pola ryżowe i składowiska.

Dowiedz się więcej o efekcie cieplarnianym

GMO są niebezpieczne dla zdrowiaPrawda i fałsz Nie przeprowadzono badań wykazały żadnego wpływu GMO (genetycznie modyfikowanych organizmów) na zdrowie i pozostają niejasne. GMO są transfery genów, które naturalnie występują podczas konwencjonalnych gatunków lęgowych. Głównym ryzykiem jest to, że mają one wpływ alergików. Kolejne ryzyka GMO odpornych na herbicydy, fungicydy i będzie również bardziej odpowiedzialny za te substancje puisqu'abondamment podlewane. Odwrotnie, odporność na owady lub pasożyty GMO może być bardziej zdrowe niż elektrownie konwencjonalne, ponieważ mają mniejsze zapotrzebowanie na pestycydy. Z drugiej strony, niektórzy badacze pracują nad GMO zawierających dodatek witamin lub szczepionek do krajów rozwijających się.

GMO są szkodliwe dla środowiska

PRAWDA i FAŁSZ Głównym zagrożeniem GMO jest ich rozprzestrzenianiem się do otaczających kultur. Ryzyko to różni się pomiędzy roślinami i ich sposobu rozmnażania. Z drugiej strony, musimy rozróżnić różne rodzaje GMO: soja GM odpornych na herbicydy doprowadzi do wzrostu zanieczyszczenia gleby, ponieważ będą wykorzystywane więcej materiału. Jednak dalsze badania prawdopodobnie zmniejszenie zanieczyszczenia: takich jak rośliny odporne na owady. Trzeba też wspomnieć o badania INRA do produkcji drzew bez ligniny, włókna, których eliminacja w maszynach papierniczych jest bardzo zanieczyszczające

Rolnictwo ekologiczne jest lepsze dla zdrowia

FAŁSZ Uwaga: nie mylić żywność ekologiczną i zdrową żywnością: ekologiczny nie pozwoli Ci schudnąć! Z drugiej strony, nie może stanowić znaczącą korzyść dla zdrowia; Badania wykazały, że nawet nie ma nienormalnie wysokie stężenie mikotoksyn w jabłkach z rolnictwa ekologicznego, który nie ma prawa do używania środków grzybobójczych (niebezpieczeństwo jednak nie udowodniono, ale musi wiedzieć, że produkty ekologiczne mogą być coraz mniej czasu niż w przypadku tradycyjnych produktów). W przeciwieństwie do tego, rolnictwo organiczne, które nie wykorzystują nawóz, przyczynia się do ochrony gleby i wód gruntowych. Podsumowując, zakup organicznej dla środowiska i nie dla zdrowia.

biodegradowalne torby plastikowe supermarketów są dobrym rozwiązaniem

FAŁSZ ostatnich lat, supermarkety oferują biodegradowalne torby. Jeżeli środki te są rzeczywiście mniej zanieczyszczające od produktów wykonanych z kukurydzy lub ziemniaków, nie są one trwałe rozwiązanie. Po pierwsze, są cięższe niż materiałów tradycyjnych, a tym samym zanieczyszczenie środowiska w czasie transportu. Ale przede wszystkim, fakt zachęcanie konsumentów do korzystania z produktów jednorazowego użytku, z pewnością nie jest zrównoważona polityka ..

Przemysł jest główną przyczyną zanieczyszczenia

VRAI et FAUX Certes, les industriels sont les premiers pollueurs, mais il ne faut pas oublier que leur production est destinée aux consommateurs. Et qu’au bout du compte, c’est une classique histoire d’offre et de demande. Chaque Français est ainsi indirectement « responsable » de 3 tonnes de déchets industriels par an. D’autre part, les transports sont par exemple les premiers émetteurs des gaz à effet de serre. Moralité : interrogeons nous plutôt sur nos comportements d’achat et notre vie quotidienne.


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *