10 strzałów na bogactwo


Podziel się tym artykułem ze znajomymi:

Dziesięć stereotypy o bogactwa
Patrick Viveret. Pisarz, filozof, autor raportu ministerialnego "Reconsidering Wealth" (dostępny poniżej)

Bogactwo kraju nie jest w co wierzymy, a na pewno nie to, co mierzymy ... Patrick Viveret Analiza 10 wyobrażenia o bogactwie ... Chodzi o pieniądze, trzeciego sektora, do domowa ekonomia, ekologia ...

1. PKB jest dobrym wskaźnikiem bogactwa stworzył

Szalonych krów do Erika, burzy grudnia 1999 do wypadków drogowych lub eksplozji w fabryce AZF w Tuluzie: Wszystkie te katastrofy są błogosławieństwem dla naszego produktu krajowego brutto! Setki miliardów franków kosztują społeczeństwo nie są uznawane za zniszczenia, lecz jako bogactwo dzieł: dlatego trzeba zapłacić garaże do naprawy uszkodzonych samochodów, cement do spalania mączki zwierzęcej lub lekarzy w leczeniu ofiar zanieczyszczenia, dodane wartości pieniężne są rejestrowane na rachunkach. Co przyczynia się do wzrostu PKB (produktu krajowego brutto).

2. Tylko firmy wytwarzają bogactwo

Nasz system ekonomiczny oparty jest na ścisły rozdział między, z jednej strony, traktowane jak przedsiębiorstwa produkujące tylko bogactwo i pozostałych, społecznych i ekologicznych działań finansowanych z tego bogactwa. Taki mit potępia stowarzyszenia na błaganie ich utrzymanie przez państwo lub wyszukać na rynku, przez co nie są bezpośrednio związane z bogactwa zasobów społecznych przyczyniają się one do tworzenia lub utrzymania. Jeśli chodzi o krajowe stowarzyszenia rachunkowości przyczyni się do obniżenia PKB poprzez rozwój wolontariatu, a nie zapłacone. System ten przewrotny, że media podejrzany obszar stale pasożytnictwem.

3. era przemysłowa wskaźników wydajności są nadal ważne

Mamy narzędzia pomiaru wydajności kute promowanie istotnego wzrostu przemysłowego. Są one powszechnie udowodnił przed-produktywne jeśli chodzi o konfrontacji trzech głównych wyzwań przyszłego wejścia w wieku informacji, kwestie ekologiczne, rola usług relacyjnych (edukacja, zdrowie ...) w naszym rozwój. Zatem, zdrowie, co się liczy, nie jest liczba wizyt u lekarza, ale fakt, czy ktoś jest utwardzana albo lepiej, jeśli mamy uciec do konkretnego rodzaju ryzyka. Ale w obecnej rachunkowości, tym bardziej jest profilaktyka, bardziej wzrost jest uszkodzony (Ponieważ używa mniej lekarstw i godzin hospitalizacji)!

4. Pieniądze są po raz pierwszy użyty w celu ułatwienia wymiany

Dokładnie, ale tylko w części. Słowo "wynagrodzenie" pochodzi od łacińskiego pacare, co oznacza, że ​​pacyfikacja i Montesquieu rozwinęły teorię "miękkiego handlu" jako alternatywy dla wojny. Ale jeśli waluta spełnia tę funkcję, gdy ułatwia wymianę między partnerami, czynnikiem staje się gwałtowna, kiedy dostaje narzędzie dominacji kapitalizmu będącego bardziej woli władzy, chęć wymiany, Że ludzie chętni do wymiany i tworzenia działania nie mogą zrobić, bo są niewypłacalne zaprzecza teorii pieniądza jako karty przetargowej.

5. Pieniądze pozostaje podstawą każdego systemu handlu

Najbardziej uniwersalny system wymiany między ludźmi stanowi to rzeczywiście jeden raz. Pełni tym lepiej rolę jednostki rozliczeniowej i środków wymiany tradycyjnie przekazywanych w walucie, której jednostki (godziny, minuty, sekundy) mają przewagę, w przeciwieństwie do pieniędzy, być powszechnie uznawane i niezmienne. Krótko mówiąc, to, co nazywane jest pieniędzmi, a które w rzeczywistości jest jedynie "rynkowym pieniądzem", jest tylko szczególnym przypadkiem wymiany czasu. Byłoby mądrzej powiedzieć, że "pieniądze to czas", a nie "czas to pieniądz".

6. To rzadkość, która sprawia, że ​​prawdziwą wartość nieruchomości

Określamy wartość w sensie ekonomicznym, niedoborem. Ale ta intuicja jest fałszywa, gdy zaprzecza jakiejkolwiek wartości do towarów innych niż skąpe, ale których utrata byłaby nieodwracalna: powietrze jest bogaty i wolny, ale jego zniknięcie potępić gatunku ludzkiego. To pokazuje, że wartość rynkowa jest podzbiorem systemu wartości wyższej, który po prostu symulować utratę odkryć jego znaczenie.7. Planetarne zasoby są niewystarczające, aby zaspokoić wszystkie potrzeby

Obecna wojna gospodarcza, że ​​prezentujemy się jako związane z logiką niedostatku i przeżycia, w sytuacji, gdy podstawowe potrzeby sześciu miliardów ludzi może być spełnione. Dane z UNDP (United Nations Development Programme) mówią same za siebie: zajęłoby około 40 miliardów dolarów rocznie w celu wyeliminowania głodu, zapewnienie dostępu do czystej wody dla wszystkich, aby pomieścić je przyzwoicie i zwalczania poważnych epidemii. Dziesięć razy mniej niż w przypadku globalnych wydatków na reklamę!

8. Gospodarka urodził się z potrzeby alokacji ograniczonych zasobów

W większości przypadków nie jest to rzadkość, ale bogactwo, które charakteryzuje naturę, że myślimy o gatunkowego, liczebności komórek i, w ogóle, do wielkiej obfitości czym świadczą zjawiska życie ... ile gospodarka jawi się jako podstawowej działalności, stan wszystkich przetrwanie jest o wiele więcej, z jego nowoczesnym odkrywania na nowo w XIX wieku dominującą ideologią społeczeństwa przemysłowego.

9. Gospodarka odgrywa kluczową rolę we wszystkich społeczeństwach ludzkich

Jeśli jest wspólną cechą większości cywilizacji, jest podporządkowanie pracy, produkcji i szerszej sfery gospodarczej lub działalności za bardziej podstawowe wartości, takie jak polityki, kultury, filozofii, Nawet Adam Smith, ojciec naszej ekonomii politycznej, wierzył, że prawdziwą rolą gospodarki było, poprzez organizowanie obfitości, stworzenie warunków dla "republiki filozoficznej". Jeśli chodzi o Keynesa, uważał, że gospodarka powinna ostatecznie zająć zmniejszone miejsce w działalności społecznej, a ekonomiści przyznają, że ich rola nie jest większa niż w przypadku "dentystów".

10. Nie ma alternatywy na arenie międzynarodowej w tych kwestiach

dziś możemy liczyć na międzynarodową tendencją badawczą, aby ułatwić transformację naszych systemów reprezentacji bogactwa, Świadkami wskaźniki rozwoju społecznego i ubóstwa opracowane przez UNDP, tych z Unii Europejskiej w sprawie wskaźników środowiskowych i społecznych, ostatniej debaty o „społecznej odpowiedzialności biznesu”, a nawet niektórych badań Banku Światowego i OECD w sprawie "kapitału społecznego" i "kapitału naturalnego". Not least, rosnący popyt na globalnym społeczeństwie obywatelskim pcha graczy instytucjonalnych i ekonomicznych, aby przejść na ten temat: spotkania Quebec „globalizacji solidarności”, zorganizowanego przez podmioty ekonomii społecznej oraz Forum Ogólnoświatowa sieć społeczna Porto Alegre uwzględniła ponowne rozważenie bogactwa w swoich planach. Tak, trudno jest twierdzić, że Francja nie może angażować się tylko w strategii transformacji usprawiedliwić bezczynność.

Dowiedz się więcej?
- Pobierz raport ministerialny "Reconsidering Wealth"
- Kto tworzy te pieniądze?


facebook komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *